Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Urant: Blossom

Do 25. 2. 2023 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Jana Uranta: Blossom.

„Vnímání barev bývalo základní součástí lidského života. Tato archetypální stopa je dodnes zřejmá v tom, že podle barev si uspořádáváme svou realitu. Novorozenci nejprve vidí kontrasty mezi černou a bílou, a teprve pak jsou schopni rozlišit tvar. Z této duality vychází třetí barva, červená – první primární barva, kterou kojenci umějí rozpoznat. Vnímat ji začínají během prvních týdnů života, což naznačuje, že v lidském vnímání a učení dochází k jednomu z prvních spojení se světem právě prostřednictvím vidění barev: černé, bílé a červené.“

Jan Urant (*1984) žije a tvoří v britském Wiltshire a v Praze. Je mu blízká anglosaská malířská tradice charakteristická svým konzistentně inovativním vztahem ke kolorismu. Autorovu tvorbu lze nejlépe pochopit přiblížením specifického přístupu k barvě, námětu, fotografii a názvu, jež vymezují základní hranice jeho výtvarného světa. Výstava Blossom zobrazuje pestré krajiny, nostalgii a vzpomínky dětství.

Kurátor: Adam HnojilFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Urant: Blossom