Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Uldrych – Pohádka

23. 6.-31. 7. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 31. 7. 2022 bude v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Jana Uldrycha: Pohádka.

Výstava představí zcela nové obrazy jednoho z nejpozoruhodnějších malířů vycházejících z realistické zobrazivé malby Jana Uldrycha (*1983), absolventa proslulého ateliéru klasických malířských technik Zdeňka Berana na pražské AVU (2009).

Pohádka:
Jedna z jejích hlavních funkcí je ztvárnění centrálního mýtu, který bych mohl nazvat také jako hrdinný epos. Je analogií k vertikální evoluci lidstva. Centrální proto, že je vlastní každému člověku, všichni ho přímo či nepřímo žijeme a je také přítomen v každém dobrém příběhu.
Nutno podotknout, že vycházím z nedualistického pojetí reality, které ji nerozděluje vedví na dva neslučitelné světy, uvnitř a vně. Neduální prožitek sebe/světa je součástí mystické zkušenosti, která umožňuje vnímat polarity jako neoddělitelné aspekty jednoho celku.
Podívám-li se upřímě na kolektivní obraz světa, vidím všeprostupující konflikt měnící se v bezednou propast. Odevzdáni do rukou jakýchsi vůdčích autorit se motáme v bludném kruhu, doufaje, že to jednou bude lepší.
Má víra v paradigma, které tvrdí, že zdrojem vědomí i veškerého bytí je inertní hmota, už skončila. Místo toho jako hrdina z pohádky, co vstupuje do strašidelného lesa, se v touze za poznáním spouštím do hlubin vlastní psyché, kde nalézám stále živé a svírající sedimenty nezpracovaného emočního materiálu, jenž vznikal ve stoletích války a jiných nepřízních. Na tyto duševní nánosy přímo navazují masy toxického odpadu, které pocházejí z království konzumu, zakletého mocným kouzlem materialismu. Každá vrstva sedimentu je pouze chiméra, zneužita ke krátkodobému potěšení, jenž rychle vyčerpá svůj třpyt a jako bezcenná a nepohodlná je překryta novým nánosem. Stejně jako v geologickém procesu tak dochází k enormním tlakům až do nejspodnějších sfér.
Ze současného psychologického utrpení a rostoucího nepohodlí v těle se však něco vzedme. Vlnící se síla co má potenciál převrátit v rub celou dosavadní strukturu, schopnost šířit se celou bytostí a dokonce deformovat rámec. Nebo transformovat? Možná že na pozadí chaosu a deformity už prosvítá patern hodný následování.
 
Kurátor výstavy: Petr Hájek
Grafika k výstavě: Eva Hanzalová
Hudba na vernisáži: Lucas Hulan


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Uldrych – Pohádka