Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Šibík a Daniela Matulová – Ostrov Naděje

Do 28.10.2016 bude v Kavárně Muzeum v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přístupná zajímavá výstava fotografií Jana Šibíka a Daniely Matulové – Ostrov Naděje.

Výstava fotografií OSTROV NADĚJE, která vznikla díky spolupráci s mezinárodní školou Park Lane:
Jan Šibík a Daniela Matulová pro Centrum Narovinu.

Fotografie jsou prodejné, výdělek podpoří děti z komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni.
Více na www.adopceafrika.cz

Na samém začátku projektu Ostrova naděje byla návštěva Dany Feminové na ostrově Rusinga Island v roce 2003, sen, který sdílela společně s místními dobrovolníky z Humanistického hnutí, a jeden hliněný domek, poskytnutý komunitou zcela bezplatně. Právě v něm začala fungovat vůbec první humanistická školka pro asi 20 dětí, a to díky dobrovolnické práci, jež byla a je pro celý projekt naprosto nezbytná a neocenitelná. Místní komunita pak v roce 2005 darovala projektu pozemek v jihozápadní části ostrova – v oblasti Kamasengre.

První peníze na projekt Ostrov naděje byly získány od drobných soukromých dárců (z  příspěvků na projekt Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku) a byly použity na nákup potřebného materiálu. Stavělo se svépomocí. Jako první bylo vybudováno vzdělávací centrum s jídelnou a dva ubytovací domy sirotčince pro děti a personál.

Centrum vzdělávání zahájilo provoz začátkem května 2006, kdy se do něj z domku přestěhovala mateřská škola. Na podzim roku 2006 úspěšně proběhla elektrifikace centra fotovoltaickými systémy, a to díky projektu „Elektřina ze Slunce pro školy“, který byl financován v rámci oficiální rozvojové spolupráce ČR. Projekt zajistil také vybavení centra počítači a tiskárnou. Velmi důležitým počinem pro zdraví komunity byla výstavba úpravny vody a septiku, sprch a záchodů. Od ledna 2008 nastoupilo do sirotčince prvních 21 sirotků. Dalších 12 dětí tam našlo svůj nový domov v lednu 2009.

Jako další mělo být postaveno zdravotní středisko, ale po skvělých zkušenostech s učitelkou mateřské školy využívající k výuce metodu Montessori se komunita shodla na tom, že přednost dostane stavba základní školy, tedy návazné kvalitní vzdělávání s nenásilným přístupem k dětem. Základní škola byla otevřena v lednu 2009.

V roce 2009 byl v rámci oficiální humanitární pomoci schválen grant vlády ČR na stavbu a vybavení nemocnice. Tato část projektu musela být dokončena do konce roku 2009, a tak byla v lednu 2010 slavnostně otevřena klinika s laboratoří, ambulancí a lůžkovou částí. O dva měsíce později začala fungovat naplno. Slovenskou vládou byl schválen grant na počáteční provozní náklady kliniky, především na nákup léků, zdravotnického materiálu a platy místního personálu. Pomoc vlády SR stále pokračuje prostřednictvím agentury SlovakAid, schválena je až do října 2015.

V roce 2011 byla postavena nová budova mateřské školy a 3 třídy nejmenších se přestěhovaly do nových prostor s terasou určenou k odpolednímu odpočinku dětí. Uvolněné prostory začala využívat rozšířená základní škola. V rámci projektu kliniky byl rovněž dokončen domek, kde jsou ubytováni lékaři, dobrovolníci a stážisté ze zahraničí. Keňská vláda ocenila náš projekt jako nejlepší rozvojový projekt v regionu a poskytla peníze, z nichž byl založen chovný rybník s tilápiemi (1 000 kusů) a nakoupeno krmení pro ně. Naše farmaření se tak rozrostlo o chov ryb. V roce 2012 nám pak keňské ministerstvo rybolovu darovalo i druhý chovný rybník.

Z prostředků projektu SlovakAid byla v roce 2012 postavena nová ubytovna sirotčince pro dívky s celkovou kapacitou 40 lůžek. Dívky se přestěhovaly do nových pokojů a sirotčinec mohl přijmout nové potřebné děti.

V roce 2013 pokračovalo vylepšování kvality vzdělávání s důrazem na nové prožitkové výukové metody a především nenásilný přístup k dětem – nenásilnou komunikaci, odstraňování trestů a přehnaného důrazu na hodnocení a srovnávání výsledků. Byl uspořádán seminář pro učitele a pozornost se upřela k přípravě na závěrečné zkoušky osmáků. Všichni žáci osmé třídy zkoušky úspěšně složili a dostali se na velmi kvalitní internátní střední školy. Nenásilný přístup slavil velký úspěch. Dalším cílem bylo rozšíření farmaření ve snaze dovést projekt k samostatnosti a trvalé udržitelnosti, tzn. zajistit kvalitní a levné jídlo pro jídelnu, aby děti dostávaly kvalitnější stravu a zároveň byl prodejem přebytků zajištěn vyšší příjem, jenž bude v budoucnosti schopen pokrýt všechny provozní náklady na kvalitní poskytování služeb, aby projekt nebyl závislý na darech a grantech ze zahraničí. Byl proto dokončen zavlažovací systém záhonů se zeleninou, díky sbírce v ČR mohl být pořízen traktor a pronajato 8 ha polí na pěstování kukuřice a fazolí.

V roce 2014 se farma rozrostla o chov slepic. Nejprve se koupilo 200 kuřat a později, když už odchované slepice začaly snášet vajíčka, se přikoupilo dalších 200. Dětem v sirotčinci se tak obohatil jídelníček o oblíbená čerstvá vejce k snídani a prostředky z prodeje zbylých vajec přispěly k dalšímu obohacení stravy. Byl přikoupen vedlejší pozemek, aby mohlo být vybudováno volejbalové a basketbalové hřiště, a díky soukromému dárci získal areál nové sportoviště. Poté, co se zjistilo, že jídelna je staticky narušená, ve zdech jsou rozsáhlé pukliny a není ji už možné opravit, byla celá budova rozmontována a opravena část kuchyně. Pokračovaly přípravy na stavbu počítačové učebny a knihovny a začalo se pracovat na plánech na novou jídelnu.

http://www.centrumnarovinu.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Šibík a Daniela Matulová – Ostrov Naděje