Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Severa, Karel Pauzer: Desmotropie

18. 10.-6. 11. / Nová síň / Malba

Do 6. 11. 2022 je v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jan Severa, Karel Pauzer: Desmotropie.

Text kurátora PhDr. Ivana Neumanna:

Situace evropského i českého umění druhé poloviny šedesátých let podstatně ovlivnila charakter tvorby autorů, jejichž díla se sešla na přítomné výstavě v Galerii Nová síň.
Malíř a restaurátor Jan Severa (1937–2022) a sochař a restaurátor Karel Pauzer (1936) se tu představují střídmým výběrem svých prací.

Osobitou tvorbou se již na konci 60. let oba výrazně vřadili do proudu české podoby nové figurace a jejich díla se záhy objevila na všech významnějších kolektivních prezentacích. Neblahé události přelomu desetiletí je však velmi negativně zasáhly. Oba se stáhli do soukromí svých ateliérů a značnou část svého nadání upřeli k restaurování, v němž dosáhli výrazných výsledků.

Jan Severa
 se mimo restaurování nástěnných maleb v ústraní věnoval především kresbě. K malbě výrazných koloristických kvalit, v níž rozvíjel svá novofigurativní východiska se značným groteskním akcentem, se pak vracel zvolna od 80. let. Podoba člověka jeho obrazů je proměnná, fluidní, jednou nejspíše lidská, jindy blízká animalitě a jindy zase podivné živé-neživé věci či jakémusi nepravděpodobnému předmětu. Mísí se tu tragičnost se směšností a šklebem.

Karel  Pauzer
 se vedle restaurování soch soustředil v brunšovském atelieru na vlastní sochařskou tvorbu pro níž zvolil převážně keramický materiál. Sochařskou tvorbu provází i řada kreseb a grafických listů. Pauzerovy keramické plastiky vytvářejí svět bizarních stvoření, jejichž podoba osciluje mezi rostlinou, zvířetem a člověkem. Ač zaklety v animálním či rostlinném těle sochy sugestivně promlouvají o lidských mentálních tenzích, obavách, o ryze lidském strachu z existence, ale i o nepochopitelnosti a začasté směšnosti veškerého našeho počínání. 

PhDr. Ivan Neumann  Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Severa, Karel Pauzer: Desmotropie