Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Šerých: Limbo

11. 3.-7. 5. / Hunt Kastner / Instalace

Do 7.5.2016 bude v galerii Hunt Kastner, Bořivojova 85, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Jana Šerých: Limbo.

Hunt Kastner s potěšením uvádí výstavu nových prací Jana Šerých, jež mimo jiné zahrnuje malby i video. Jde o již třetí výstavu tohoto umělce v galerii (po Lies and Layers s Esther Stocker v roce 2011 a TakeMeHome v roce 2007) a jeho první v novém prostoru v Praze 3.

Limbo – mimo jiné – označuje nepřehlednou situaci, kterou nelze mít pod kontrolou a která se nijak nevyvíjí – rozhodně ne k lepšímu. Výpověď Jana Šerých na této výstavě (a možná i jeho umění obecně) lze chápat jako obdobně temnou a pesimistickou. Jeho tvorba připomíná stav depresivního pacienta, o němž se říká, že svět vidí v pravdivějším světle než všichni ostatní, „normální“ lidé. (Na mysl přichází postava Justine z Trierovy Melancholie, která trpí depresemi, ale když se svět rozpadá a všichni jsou v šoku a panikaří, je zcela klidná).

Výstava diváka záměrně uvádí do zmatku a nejistoty. To, co vidí, se možná zdá na první pohled jasné, známé a evidentní, ale na druhý se jeví jako podivné anebo se zcela rozpadá. Čím déle se na obrazy díváme, tím rozpačitější jsme. Jsou geometrické, čisté a elegantní, jak je u Jana Šerých zvykem, ale jedním z jejich témat je naše vlastní neschopnost si s nimi nějak poradit. Zírající, nechápající divák je vlastně jejich nutným doplňkem.

Jde z části o obrazy, které nám poskytují technologie, na kterých jsme dnes již zcela závislí. Pod zkoumavým pohledem umělce ale ztrácejí svou srozumitelnou a nezúčastněnou („objektivní“) výpověď. Přestávají být médiem zprostředkovávajícím člověku nějakou vnější realitu a začínají žít svým vlastním autonomním životem. Jsou tu i obrazy, jejichž původ je nejasný a jejichž antropomorfní tvary ztrácejí svou povědomou tvář. A právě tento rozpad vytváří prostředí, v němž umělec rád přebývá. Představa jakékoliv převahy člověka nad světem, v němž žije, je v něm iluzorní. Omezenost lidské existence, především lidského vnímání, se stává předmětem hry, ústředním motivem, který lze donekonečna variovat. Celkové sdělení je tak nějak jasné: sami nerozumíme světu, který jsme vytvořili. Netušíme, kam a k čemu spěje, a nemáme ho pod kontrolou. Možná je na čase to přijmout a naučit se s tím žít.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Šerých: Limbo