Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Šafránek: Olejomalby (a Eugen Brikcius jako spoluautor)

21. 1.-25. 2. / Libri Prohibiti / Malba

Nejméně do 25.2.2016 bude v Knihovně Libri Prohibiti, Senovážné náměstí 2, 3.patro výtahem, přístupná výstava Jana Šafránka a jeho spoluautora Evžena (Eugena) Brikcia: Olejomalebná díla.

Jan Šafránek (* 9. dubna 1948 Hradec Králové) je český malíř a kreslíř.

Jeho žánrové figurální obrazy současného světa lidí jsou malovány výraznými barevnými odstíny na základě důkladné lineární kresebné konstrukce, vycházející z původních kreseb a skic.

Původně začínal jako malíř filmových panelů a reklam pro filmový podnik v Hradci Králové. V této době také maloval narativní obrazy tvořené klasickou drobnopisnou technikou. V roce 1974 přesídlil do Prahy, kde si zařídil vlastní ateliér. Postupně navazoval kontakt s mnoha umělci, většinou z alternativní kulturní scény. Zúčastnil se různých neoficiálních výstav a aktivně se podílel na řadě akcí. Jeho obrazy z pražského období jsou ironickým komentářem k absurditě každodennosti normalizované společnosti 70. let. Maloval figurální výjevy z nočních lokálů, hospod, bufetů, různých slavností a jiných pouličních aktivit.

Po podpisu Charty 77 a ztrátě existenčních možností emigroval do Rakouska. Ve Vídni se zapsal na Vysokou školu užitých umění, kde studoval 3 semestry malbu a kresbu v ateliéru profesora Carla Ungera. 1981-1985 žil a tvořil v Austrálii (Sydney). 1985 cestoval po USA a Mexiku a posléze se opět usadil ve Vídni. V této době podniknul řadu studijních cest po Itálii. 1986 se vrátil do Sydney. Podniknul řadu cest po Tasmánii, Novém Zélandu, Tichomoří, Fidži, Velikonočním ostrově a Jižní Americe. Z cest si přivezl důležitý kresebný materiál, který potom použil jako inspiraci k tvorbě svých dalších obrazů. 1990 odjel na trvalo do Evropy, kde žije a tvoří v Praze a ve Vídni. Uspořádal mnoho samostatných výstav v Evropě i zámoří.

Eugen Brikcius (* 30. srpna 1942, Praha) je český spisovatel píšící rovněž latinsky, básník, filosof, esejista a výtvarník.

Po maturitě vystřídal mnoho zaměstnání (byl mj. přidavačem, řidičem, pomocným dělníkem nebo programátorem). V letech 1966 až 1968 dálkově studoval filosofii a sociologii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, v letech 1968–1970 studoval filosofii na University College v Londýně, na konci šedesátých let pořádal happeningy, v sedmdesátých letech se živil jako výtvarník ve svobodném povolání. V letech 1973–1974 byl osm měsíců vězněn za hanobení Sovětského svazu. V roce 1976 podepsal prohlášení Charta 77 a v lednu 1980 se z politických důvodů vystěhoval do Rakouska. Studia dokončil v roce 1982 disertační prací Ontological Argument. V roce 1984 se oženil se Zuzanou, se kterou se mu narodil syn Eugen. Dnes je ve svobodném povolání a žije mezi Prahou a Vídní. Po roce 1990 navázal na své happeningy organizováním „konceptuálních akcí“. Se svou ženou Zuzanou pořádá v Praze každoročně Literární výlety a od roku 2007 pouliční plakátové výstavy slovem i obrazem. Je členem mezinárodního PEN klubu.

Dvě z jeho dětí, Anna a František, jsou violoncellisté. Jeho třetím potomkem je syn Eugen ml.

CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Šafránek: Olejomalby (a Eugen Brikcius jako spoluautor)