Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Rýz (1946-2016): Hravé cykly

25. 9.-14. 10. / Galerie kritiků / Instalace

Do 14.10.2018 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Jan Rýz (1946-2016): Hravé cykly.

Jan Rýz byl pražský malíř a sochař, který do svého předčasného úmrtí před dvěma lety uspořádal celkem 20 samostatných výstav, přiměřeně hodnocen je však až v poslední době. Pro jeho tvorbu měla velký význam samostatná výstava Plastily v Nové Síni v roce 2013, založená na instalaci lehkých plastových konstrukcí a objektů z let 2011 – 2016. Názvem plastily označoval umělec všechny své práce, jejichž základním materiálem je plast, ztvárněný buď do podoby hravých prostorových partitur, složených ze silonových vláken, drátů a drobných umělohmotných prvků anebo živě barevných objektů, podnětných svou tvaroslovnou skladbou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Rýz (1946-2016): Hravé cykly