Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Poupě: Matheria

16. 7.-30. 8. / Galerie Vyšehrad / Malba

Do 30.8.2015 bude v Galerii Vyšehrad, nad Libušinou lázní, Praha 2 – Vyšehrad (na ostrohu nad Vltavou kousek od Kostela sv. Petra a Pavla), přístupná zajímavá výstava obrazů Jana Poupěte: Matheria. Fotografie z výstavy: archiv galerie (4) a Martin Jansa.

Jan Poupě (nar. 1988 v Praze) absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Malba I, prof. Jiří Sopko). Roku 2011 prošel stážemi v rámci AVU (Ateliér hostujícího profesora, Otto Silke-Knapp; Ateliér Intermédia II, prof. Jiří Příhoda). V roce 2012 studijně pobýval na Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid ve Španělsku, kde v prostoru microRezidencies Islandia vytvořil pozoruhodnou malbu-instalaci nazvanou Inner Space. V roce svého absolutoria AVU (2014) se stal laureátem 7. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu s přesahy. Galerie kritiků v Praze mu uspořádala samostatnou výstavu nazvanou Solaris (2014) a doprovodila ji vydáním stejnojmenného autorského katalogu. Po tomto úspěchu byly jeho práce zařazeny také na výstavu Metaplay, Praha – Tokyo, která měla po pražské premiéře reprízu v tokijské Galerii TOKI.

Jan Poupě je malířem současnosti s přesahy do budoucnosti. Z uvažování, které překračuje tradiční obrazový formát a do výrazu integruje systematičnost a operativnost nových technologií, si autor vytvořil vlastní specifický jazyk založený na průzkumu struktur a optické iluze, v kterém zhodnocuje především zkušenosti s „chybovou“ geometrií, optikou a barvou. Pro Galerii Vyšehrad připravuje autor prezentaci nového souboru obrazů pod názvem MATHERIA.

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Poupě: Matheria