Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Poupě: Grotta

14. 11.-11. 2. / Kvalitář / Malba

Do 11. 2. 2024 je v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Jana Poupěte: Grotta.

Kurátor: Jan Dotřel
 
Hostující autor textu: Petr Vaňous
Název nové výstavy malíře Jana Poupěte (*1988) odkazuje na architektonický prvek dekorativní umělé jeskyně, kterou často najdeme v renesančních a barokních zahradách. Právě průnik přírodních elementů s kulturními prvky, respektive vztah přírody a člověka, je hlavní myšlenkou nových děl, jež vznikla speciálně pro výstavu Grotta v galerii Kvalitář.
 
Jan Poupě si za dobu svého působení vybudoval svébytný umělecký jazyk založený na průzkumu struktur a hledání hranic perspektivy, optiky a geometrie obecně. Jak uvedl Jan Dotřel v publikaci k výstavě Neuralscape, která se minulý rok uskutečnila v olomoucké Telegraph Gallery, Poupětova díla „stojí na základech pozorování přirozených jevů, rukodělném uměleckém řemesle, a hlavně na sofistikovaném překročení tradičních hranic malby”. Nyní uvidíme autorův vizuální jazyk ve zcela nové formě. Kurátorský koncept umožní divákovi vnímat výtvarné umění způsobem, který zrcadlí autorovu fascinaci architekturou a geometrií ve spíše rozvolněném než analytickém duchu. Poupětovy malby charakteristické svou lineární perspektivou jsou v aktuálním uměleckém cyklu ohýbány do tvarů připomínajících fyzikální vlnění.
 
V obecné rovině se Jan Poupě věnuje dvěma základním uměleckým disciplínám: olejomalbě, ve které si vytvořil unikátní malířský projev, a site-specific instalacím reflektujícím jeho pozorování fyzikálních procesů. Na výstavě Grotta bude akcentováno zejména médium olejomalby, k vidění budou tři dominantní velkoformátová plátna v kombinaci s několika menšími obrazy.
 
Jan Poupě absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (AVU), kde studoval v Ateliéru malby I u Jiřího Sopka. Během studia působil na stážích v Ateliéru intermédií II pod vedením Jiřího Příhody a v Ateliéru hostujícího umělce u profesorky Silke Otto-Knapp. Zkušenosti získal také na zahraničním pobytu na Universidad Complutense de Madrid, kde vytvořil malbu-instalaci Inner Space. V roce 2014 byl oceněn Cenou kritiky za mladou malbu, což upevnilo jeho pozici na poli českého výtvarného umění. Jan Poupě s galerií Kvalitář dlouhodobě spolupracuje na uměleckých projektech, jakými byly výstavy Endless Edge či Geometria naturalis.
 
Text: Petr Vaňous


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Poupě: Grotta