Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Poš – Časová pole

Do 15. 4. 2023 je v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná velmi zajímavá a špičkově instalačně připravená výstava Jana Poše – Časová pole.

Výstava s názvem Časová pole zkoumá vztah virtuálního a reálného prostoru. Rozšiřuje způsob autorova uvažování o site specific instalaci a vztahu materiálních objektů s jejich 3D předobrazy. Jednotlivá díla, která budou reagovat na prostory galerie, vtáhnou návštěvníka přímo do základních souřadnic 3D programu, ve kterém díla vznikají v podobě modelů a simulací. Ty jsou ze své podstaty dokonalé, na rozdíl od reality. Středem autorova zájmu je přitom především samotný proces – proces přechodu objektu z virtuální do reálné podoby, při kterém nelze s jistotou odhadnout výsledek v důsledku působení mnoha nepředvídatelných vlivů.
 
Výstavu doprovází vydání prvního samostatného katalogu Jana Poše v produkci The Chemistry Gallery.
 
Výstava se koná v rámci multižánrového festivalu Spectaculare >> https://www.spectaculare.cz
 
Jan Poš (nar. 1996 v Praze) v letech 2018-2021 absolvoval bakalářské studium pod vedením Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse v ateliéru Time Based Media na FUD UJEP. V roce 2019 pobýval na studijní stáži na Kunstuniversität v Linzi u prof. Christopha Nebela.
V současné době studuje navazující magisterské studium u Tomáše Hlaviny v ateliéru Socha II. na pražské AVU.
 
kurátor výstavy: Petr Vaňous
grafika k výstavě: Eva Hanzalová
 
Všechny fotky z výstavy a vernisáže: Petr (já byl nemocný).


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Poš – Časová pole