Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Podešva – Fotograf z ráje

Do 30.8.2017 bude ve Strahovském klášteře, Strahovské nádvoří 1. Praha 1, přístupná krásná výstava Jan Podešva – Fotograf z ráje.

Jan Podešva je současný český fotograf. Narodil se v Porubě 20. 7. 1953. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V podstatě celý život věnoval vzdělávání a výchově mladé generace. Po skončení pedagogické kariéry, kterou završil na postu ředitele gymnázia ve Staré Boleslavi, se začal plně věnovat fotografickému umění. Měl na co navazovat, neboť se již dříve věnoval umění výtvarnému.

Pravidelné cesty Jiřího Podešvy za jeho současnou ženou jej před mnoha lety zavedly do Českého ráje, malebné krajiny v severovýchodních Čechách. Každý člověk, nadaný výtvarným cítěním a talentem, zde cítí nutkání sdělit lidem zhmotněné vidění té překrásné reality, nacházející se v jeho bezprostředním okolí. Není to však realita statická, ale neustále se proměňující.

Jan Podešva je krajinář. Jako malíř si krajinu osahal svým štětcem a barvami, jako fotograf ji vidí skrz objektiv svého fotopřístroje. Svoji krajinu dokonale zná. Mnohokrát si přivstal, aby zachytil východ slunce, mnohokrát musel čekat na ten jediný správný okamžik, kdy slunce zapadá za horizont. Byť je uprostřed krajiny sám, má několik vynikajících pomocníků. Kulisy mu staví Jaro, Léto Podzim a Zima. Kompozici obrazu si již musí vytvořit sám. I tu zvláštní tlumenou barevnost u některých fotografií a až těžko uvěřitelnou pestrost u fotografií jiných.

Jakkoliv je přírodní krajina, zejména Českého ráje, nosným prvkem jeho díla, nevyhýbá se autor ani městským motivům, jimž ve svých fotografických obrazech vtiskává neopakovatelného Genia loci.

Objevitelská výstava Jana Podešvy, která probíhá v Křížové chodbě Strahovského kláštera, vznikla díky iniciativě významné sběratelky české fotografie paní Evy Pelech.

Výstavu pořádá České centrum fotografie s galerií Art Mozaika ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově za podpory Ing. Evy Pelech.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Podešva – Fotograf z ráje