Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Pecháček – Palác

27. 2.-24. 3. / Fotografic /

Už jen do 24.3.2019 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jana Pecháčka – Palác.

PaKul, Lidojem, kongresák. Palác. Mimořádný urbanistický zásah. Mimořádný komplex vybudovaný v letech 1976–1981. Fascinující zvenku i zevnitř. Už pár měsíců po dokončení stavby byl v Paláci Kultury uspořádán XVI. sjezd Komunistické strany Československa. Sjezdu se zúčastnilo okolo 1500 komunistických delegátů. Pompézní palác z oceli a betonu smývá svůj původní účel jen velmi pomalu. Na fotografiích Jana Pecháčka jsou delegáti, sekretářky, číšníci a uklízečky stále součástí tamějšího inventáře. Do prázdna zírající účastníci sjezdu jen umocňují přítomné prázdno a absurditu příznačnou, jak pro budovu samotnou, tak pro režim, který jí dal vzniknout.

Jan Pecháček (*1993) je studentem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a na FF UK se věnuje studiu archeologie. Ve své tvorbě se zabývá inscenovanou fotografií a stylizovaným dokumentem. www.janpechacek.cz / www.instagram.com/honzapechacek/

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, často ještě z řad studentů – s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře. Každý rok bude mít jeden mladý autor možnost představit svou práci pražskému publiku ve formě samostatné výstavy.

….

Všechny fotky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Pecháček – Palác