Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Paul – Čínské fragmenty a obrazy

13. 5.-21. 6. / Galerie PRE / Malba

Do 21.6.2019 bude v Galerii PRE, Pražská energetika, a. s., budova B, Na Hroudě 1492/4, Praha 10 – Vršovice, přístupná zajímavá výstava Jana Paula – Čínské fragmenty a obrazy.

Akademický malíř Jan Paul (1956) představí v Galerii PRE v Praze české veřejnosti poprvé cyklus Čínské fragmenty, který je inspirovaný pobytem autora v Číně v roce 2013. Soubor kombinovaných technik na papíře, adjustovaných v Číně do tradičního vertikálního závěsu, doplňuje ukázka z malířské tvorby, instalovaná v dolním podlaží výstavní síně. Jan Paul v cyklu Čínské fragmenty usiloval o zachycení čehosi svébytného z čínského prostředí, a snažil se vyjádřit pocity ze země s odlišnou kulturou. Při práci použil techniku monotypu, kterou následně dotvářel malbou prsty a vlastnoručně vyřezanými razítky s fiktivními znaky, která otiskoval do obrazu. Cyklus je koncipován jako střetávání výtvarných forem evokujících vizualitu, s kterou se v Číně setkal.
Obsahem obrazů je vyjádření lidského údělu, existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střetu fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Ke své práci autor v roce 2006 napsal: „Hnětu dlaněmi temnotu, onu obávanou nicotu, a prsty v ní zažehuji světlo věčnosti, abych vzkřísil naději v temných stínech smrti“. Autor vnímá v destrukci těla a v zániku hmoty ono podstatné sdělení, nadčasové světlo, které odnikud nikam nesměřuje, ale které se v malbě uskutečňuje vlastní kvalitou.
Jan Paul je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, a v českém malířství je významným a neopomenutelným solitérem. Žije a pracuje v Praze.

Celý cyklus byl v roce 2014 převezen do Číny, kde byly jednotlivé obrazy „zarámovány“ do formy svitků – textilních paspart s dřevěnými konzolemi. Celý soubor byl následně vystaven v kulturním paláci „Centrum aktivit mládeže“ ve městě Statek čínsko-československé družby. Vernisáže výstavy se tehdy zúčastnilo přes 400 návštěvníků. Fotodokumentace zde:
https://goo.gl/photos/i7N3wHCZ6vMQDPzo7

Galerie PRE zahájila činnost v roce 1998 v provozní budově ředitelství Pražské energetiky. V reprezentativních prostorách galerie se uskutečnilo za dobu její existence již více než sto dvacet zajímavých výstav umělců zvučných jmen i začínajících talentů.

Galerie u koní je první dolnopočernická open-airová galerie na světě. Její provoz byl zahájen v den slavnostního otevření ulice U Koní 18. září 2004. Galerie je otevřena jak méně známým lokálním tvůrcům, tak věhlasným umělcům z celého světa.

Vernisáž byla doplněna představeními čínských souborů.

www.fb.me/agenturaGejzir
www.paul.cz
www.fb.me/Galerieukoni

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Paul – Čínské fragmenty a obrazy