Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Miko – From Iraq to New York

Pouze do 30.4.2016 bude v Érra Café, Konviktská 11,  Praha 1, přístupná výstava Jana Mika – From Iraq to New York.

V červenci 2016 proběhne v New Yorku výstava autorova současného díla inspirovaného krásami moravského folklóru, k jejichž odhalení autora vedla zkušenost s tvorbou v rámci projektu One blood ve válkou sužovaném Iráku.

Jan Miko se rozhodl představit před touto výstavou menší průřez svojí tvorbou, doplněný filmem z jeho pobytu v Iráku – promítá se v suterénu kavárny, nebo si jej dokonce můžete pustit na netu:

http://onebloodproject.com/iraq/

Jan Miko (nar. 1978 v Praze) absolvoval střední umělecko- průmyslovou školu pod vedením ak. malíře Romana Kárníka v oborech klasická malba a propagační výtvarnictví. Tvorba Jana Mika vychází z graffi ti a především ze street art kultury poloviny devadesátých let. Je to malíř nastupující umělecké generace, která je silně ovlivněna pouličním uměním. Jeho malby jsou inspirovány ulicí a velkoměstskou periferií, ve které vyrůstal a stal se její nedílnou součástí.
Autorské zkušenosti objevené tímto druhem tvorby jsou citlivě, přirozeně spojeny s klasickým přístupem k malbě. Před námi tak vznikají značně dráždivé obrazové vjemy a to ať už svou barevnou kompozicí, či dost často provokujícím symbolicky vyjádřeným sdělením. Takto vzniklé práce pak můžeme označit přinejmenším jako moderní expresivní výkřik, pečlivě svázaný svým konceptem avšak provedený se značnou vášní a odevzdáním.Jeho práce se stále rozvíjí a její struktura se časem stává vytříbenější, což dokazují především poslední obrazy, vzniklé během představení „Svět odsouzencův“. V Evropě se Jan Miko řadí mezi nejzásadnější akční malíře své generace. Důkazem toho je úspěch na Mezinárodním divadelním festivalu Zdarzenia v Polském městě Tczew –Gdaňsk, kde se skupinou Spitfire Company vyhrál cenu Grand Prix a také účast na světovém festivalu Fringe v Amsterodamu, kde se představil se svým sólovým vystoupením tzv. One – Man show.

www.janmiko.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Miko – From Iraq to New York