Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Mihaliček: Masopusty

9. 2.-8. 4. / 400 ASA Gallery / Fotografie

Do 8. 4. 2022 bude v ASA 400 Gallery, Kováků 32, Praha 5 – Anděl, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava fotografií Jana Mihalička: Masopusty.

Text Prokopa Laichtera k výstavě:

Pět let zachycoval Jan Mihaliček mizející záblesky magična a tajemna masopustů. Ty se podle něj vzdálily od původního významu rituálu a znovuožívají především v podobě vizuálně zajímavých setkání velkého množství lidí a masek navazujících sice na původní tradice, ale již většinou bez přítomnosti onoho silného duchovního prvku. Přestože se jedná o velmi barevnou podívanou, černobílé fotografie svojí monochromatičností odkazují k někdejším tradicím a imaginaci tohoto svátečního období.

Fotografie z tohoto cyklu vznikaly během posledních pěti let, včetně jednoho roku “covidového”,  na pěti různých lokacích od Blatné po asi nejnavštěvovanější karneval v Roztokách u Prahy.

Fotografické začátky Jana Mihalička (1965) spadají do doby před rokem 1989. Fotografoval především komunitu kolem československého skateboardingu a snowboardingu, a od roku 1987 spolupracoval s vydavateli samizdatu. Od prosince 1989 působil jako fotoreportér Lidových novin. Fotografoval nejen v Československu, ale i v mnoha dalších zemích světa. Především se zaměřoval na válečné konflikty a humanitární akce tehdy vznikající, dnes celosvětově respektované organizace Člověk v tísni. V roce 1994 patřil k členům přípravného týmu zpravodajského časopisu Týden a byl jedním z jeho fotografů. Dnes je členem redakce Seznam Zprávy a pokrývá fotograficky aktuální události i běžné dění v ČR. 

Volnou fotografickou tvorbou rozvíjí především klasický černobílý dokument v duchu tradic humanistické fotografie. Tématem jeho prací je i lidské společenství, a tak se logicky musel i protnout s námětem masopustů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Mihaliček: Masopusty