Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Matýsek: Choreografie zápasu

Do 13.9.2018 bude v Pragovka Gallery Entry, Kolbenova 34A, Praha 9 (metro Kolbenova), přístupná výstava Jana Matýska: Choreografie zápasu.

Projekt Choreografie zápasu je studií fenoménu těla. Mužského těla. Patřící vzdálenému hrdinovi a idolu, v kontradikci tělu skutečnému, hmatatelnému, které možná o naplnění ideálů usiluje. Virtuální tělo se pohybuje před zeleným, rychle plynoucím pozadím následujíc vyznačenou trajektorii. Tančí s precizností dobře promyšlených gest, která „obhajují post“. Je opravdu tělo profesionálního sportovce, fotbalisty, reálné? Není jen digitální informací na televizní obrazovce, pixelem, bakterií kmitající po obrovském stadionu?
Jan Matýsek na (mužský) fotbal nahlíží jako na maskulinní iniciaci, přičemž vrchol přechodového rituálu spočívá v momentě výkopu na bránu. Zadržení dechu, koncentrace, napětí, naplnění a uvolnění. Transcendence. Čas se zastavuje, vše se roztéká v nečitelný obraz – přiblížíš se – pot prosakuje skrze obrazovku.

Kurátorka: Barbora Ciprová

Jan Matýsek (∗1994) hledá skrze svou tvorbu nové souvislosti v možnostech vnímání protichůdnosti, očisty nebo záměny obvyklých formací a zažitých struktur. Pracuje s ambivalentností společenských klišé, noir romantiky, s tématy stylizovanosti nebo sociální „choreografie“ a narativních novotvarů.Působí jako divadelní scénograf a jeho výpravné práce bylo možné vidět např. v HaDivadle či divadelním studiu Marta. Studoval na FaVU VUT v Brně v Ateliéru kresby a absolvoval studium v Ateliéru scénografie v Brně. V současnosti je studentem AVU v Praze, Ateliéru nových médií II.

Barbora Ciprová (∗1991) žije a pracuje v Praze. Od roku 2015 působí jako produkční a asistující kurátorka Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Absolvovala bakalářská studia na FHS UK, magisterská studia na FaVU VUT v Brně v Ateliéru environmentu a stáž v galerii MeetFactory. Ve své kurátorské praxi se zaměřuje především na umění site-specific, často v souvislosti s hudební tvorbou, a na témata týkající se lidské psychiky a emocionality.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

TRANSHUMANISMUS VČERA A DNES
30.8. 2018
Transhumanismus v nejstarší mytologii. Solovjev a Nové Ženství. Transhumanismus & pop-kultura.

Přednáška Martina M. Mrskoše o projevech transhumanismu v současné společnosti, vědě a kultuře provede posluchače stručným uvodem do problematiky, dále tématy jako je duchovní ženství či projevy transhumanismu v pop-kultuře.
Autor je publicistou a vyučuje na JAMU v Brně.

PLAYFIGHT CLUB
6.9. 2018
Setkání v mužském kruhu, během kterého budou účastníci hledat hranice své síly, odvahy a zranitelnosti. Zkoumat, jak najít spojení se svou silou, jak stanovovat své hranice, jak dbát o svou energii v průběhu zápasu a mnoho dalšího. Zápasem poznáme sebe i partnera v primární situaci boje. Nejde jen o to, druhého přemoci a pokořit, ale i o to, dovolit si prohrát, dovolit si být slabší. Boj probíhá v bezpečném prostředí, s podporou a následným sdílením toho, co prožíváme a toho, čeho si vážíme na partnerovi.
– více informací na: http://www.playfightclub.net/
– kapacita omezena: 8 mužů
– rezervace na: pragovkagallery@gmail.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Matýsek: Choreografie zápasu