Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Kovářík: Statuofilia

29. 3.-13. 5. / Topičův salon / Socha

Do 13.5.2016 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Jan Kováříka: Statuofilia

Jan Kovářík je sochař vycházející z konceptuálního uvažování. Pracuje jak s klasickými materiály, tak s materiály na bázi syntetiky, tedy neklasickými a vnímanými spíše jako neušlechtilé. I v případě takzvaně neušlechtilých hmot důsledně usiluje o dokonalý výraz formy. Vtip svých hravých, poetických objektů zakládá na psychologickém působení tvaru a barvy a nezatěžkává přílišným intelektualizmem, obecně hrozícím konceptu. Promýšlené, smyslné spojení barvy a tvaru v případě Kováříkových primárně vizuálních objektů překvapivě zasahuje téměř všechny smysly a vyvolává v divákovi téměř gurmánské zážitky. Výstava představí nejnovější autorovu tvorbu.

Kurátorka: Lucie Šiklová

Jan Kovářík

Narozen 28.3.1980. Studoval na AVU v letech 1998-2005 – sochařství u prof. Zeithammla. Zabývá se abstraktní sochařskou tvorbou, tvoří v PrazeFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Kovářík: Statuofilia