Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Knap, Ivana Lomová, Hana Puchová

19. 10.-30. 11. / Nová galerie / Malba

Do 30.11.2017 bude v Nové Galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava obrazů Knap, Lomová, Puchová.

Druhá podzimní výstava v Nové galerii představí trojlístek umělců, jejichž tvorba stojí na podobném formálním základu. Ať už je tematickým středobodem obrazů člověk, náboženství, pomíjivost všedního okamžiku nebo vlastní vzpomínky, vždy se při jejich zobrazení vrací k formě klasické malby, ke které každý přistupuje vlastním tvůrčím způsobem.

Jan Knap ve svých malbách zobrazuje výhradně situace z dětství Krista, obklopeného skotačícími anděli, často hrajícími na hudební nástroje. Idylická atmosféra jeho obrazů vychází z tradičního zobrazení figur v kombinaci s ideální krajinou, která čerpá jak z tradice starého malířství, tak z autorova dětství v západočeské krajině. Jan Knap je tak se svými pokorně zbožnými plátny, plnými naděje a radosti jedním z nejpozoruhodnějších představitelů moderního sakrálního umění.

Práce Ivany Lomové kombinují vnitřní svět vzpomínek, emocí a prožitků s realistickou malbou. Estetika těchto maleb vychází z prchavých okamžiků relativně obyčejných situací, kterým člověk často nevěnuje pozornost. Autorka pracuje s fotografickým materiálem a s reálnou předlohou. Přesto nejsou její malby pouhým přepisem reality, ale bohatou subjektivní interpretací viděného.

Ilustrátorka a malířka Hana Puchová opírá těžiště své tvorby spíše než na univerzálním tématu či námětu na osobních zkušenostech. Často zobrazuje rodinné či osobní situace, výjevy z běžného života nebo náměty spojené s jejím rodným ostravským krajem. Tyto expresivní až úderné obrazy spojuje pestré užití barev, ostré linie, jasně členěné plochy a nemilosrdně upřímné zobrazení portrétovaných osob i situací.

Více zde: http://www.novagalerie.cz/obrazy/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Knap, Ivana Lomová, Hana Puchová