Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Kavan : Nepravděpodobný realizmus II : kresba a grafika

Do 13.8.2017 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná krásná výstava Jan Kavan : Nepravděpodobný realizmus II : kresba a grafika.

Doprovodný program: ČT 27. 7. 2017 v 17 h – setkání s autorem na výstavě a poté řízená degustace tuzemských vín.

Vstup: dobrovolný

Nepravděpodobný realizmus je má značka, které jsem se od minulé výstavy nezpronevěřil a která mě charakterizuje. Proto i současná přehlídka mých kreseb a grafik se uskutečňuje pod tímto názvem.
Je možné, že éra, kdy různé „izmy“ vytyčovaly umělecké a názorové hranice je s koncem dvacátého století definitivně uzavřena. A izmy samy snad zůstanou jen jakousi pomocnou systémovou tabulkou při přednáškách dějin umění. Já jsem však se svými generačními druhy ještě zažil velké psychologické drama, ve kterém šlo o mnohem víc než jen o salonní intelektuální řevnivost, jak tomu snad bylo na západě.
V šedesátých letech jsme byli na našem kulturním poli svědky bitvy, ve které probíhal pod korouhvemi „izmů“ politický zápas o právo na svobodný, individuální a přirozený lidský projev. Když pak „socialistický realizmus“ nasadil do boje proti nepřátelskému „buržoaznímu formalizmu“ opancéřované argumenty, stala se válka na dlouhých, tak zvaně normalizovaných dvacet let válkou zákopovou.
Již v mém uměleckém zárodečném stadiu jsem byl poznamenán realizmem nadreálným, tedy surrealizmem. Později jsem vzrušeně sledoval jeho české vývojové mutace, od poetizmu přes magický realizmus až po surreálné odlesky v české Nové figuraci a české grotesce. Protože ale neptařím přímo do žádné z těchto kategorií, razím pro svou tvorbu označení „nepravděpodobný realizmus“. Je v tom samozřejmě i trochu ironie, poukazující na ten realizmus socialistický.
Můj výtvarný názor se odvolává k reálné skutečnosti. Obdiv k jsoucnu mě nutí pokoušet se – při vší mé nedostatečnosti – znovu a znovu zachytit alespoň střípky z toho bohatství a sestavovat je do vzorce mé vlastní mozaiky v naději, že nepravděpodobností takového realizmu se dá vyjádřit trocha podobenství o chaosu naší doby. Zkouším zobecňovat současnost a aktualizovat mýty. Ale to vše se podřizuje hledání tvaru, výrazu a kompozice. V zrcadle toho, co vykonali jiní, mi sice tato činnost připadá často pošetilá, ale taková je má diagnóza. (Jan Kavan)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Kavan : Nepravděpodobný realizmus II : kresba a grafika