Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Jírovec: Symbionti + Jindřich Červeňák jako host

Do 15.10.2017 bude ve White Room v Art Districtu Pragovka, Kolbenova 34A, Praha 9, přístupná velmi zajímavá výstava Jana Jírovce: Symbionti + Jindřich Červeňák jako host.

Otevřeno úterý a čtvrtek 16:00-20:00, nebo po domluvě s autorem

Výstava dvou autorů, malíře a sochaře Jana Jirovce a jeho hosta, multimediálního umělce Jindřicha Červeňáka, přináší do White Roomu spektakulární a scénografickou podívanou, v níž médium, v němž je dílo vytvořeno, přestává být důležité.

Obrazy řežou prostor rovinami v nečekaných místech a staví tak diváka do souvislostí, v kterých by se nejspíše v reálných souřadnicích nikdy neocitl. Divák je od obrazu oddělen a dochází k tematizaci oddělení, odstupu, průhledu, separace. Autor staví mezi diváka a obraz další zeď, přes kterou se k obrazu ještě hůře dostává, namísto toho, aby divákovi nabídl možnost kochání se (jakoukoliv) vizuální scenérií, popírá tradiční roli obrazu ve smyslu otevření dalšího prostoru. Na Jirovcových obrazech je divák buď za zdí, za kterou není téměř nic vidět, nebo ve zdi a realitu nahlíží spíše jako zprávu o realitě podané jakýmsi druhem virtuálního vizuálního jazyka.
Scénograficky vyhlížející instalace vytváří typicky jirovcovské prostředí pro sochy, které jako organismy bují a kypí na všechny strany. Na pozadí postapokalyptického prostoru obrazů vytvářejí dadaistiský inventář odcizeného. Zabydlují jej svou živočišnou tělesností a sentimentální, vetešnickou věcností. Jsou to objekty tvořené často spontánním spojováním různých ready-made objektů a zmutovaných figurálních fragmentů v bizarní, bidermeierovsky bujné estetice.. Zároveň mohou být organismy vzájemně propojených forem a tvarů, stavěné, smontované a slepené na sebe či k sobě. Torza tradičního figurálního tvarosloví rakovinně kypí a paraziticky prorůstají plastickou hmotou. Jedná se o obraz současného člověka, nebo sediment doby, její reflexe v pitoreskně karikaturní rovině?

Jan Jirovec (*1976, Praha), studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér keramiky a porcelánu Václava Šeráka, a na pražské Avu, během studií prošel ateliéry Vladimíra Skrepla, Jiřího Davida, Jana Hendrycha, absolvoval ve Škole nových médií Veroniky Bromové.
Nejen zkušenosti s rozdílnými uměleckými přístupy během studií z něj dělají umělce, široce rozkročeného na nesmírném poli výrazových prostředků. Sochařství, malba, objekt, instalace se v jeho tvorbě prolínají a výsledky se nezřídka vymykají možnostem jednoznačné stylové kategorizace. Jeho tvorba je programově eklektická, proměnlivá a amorfní. Jirovcovo portfolio představuje množství paralelních liníí, které kontinuálně vyvíjí a rozšiřuje. Své práce nechává otevřené dalšímu vývoji, často se k nim vrací, předělává a tímto neustálým kontaktem je udržuje při životě. Z formálního hlediska JJ svou prací testuje narativní potenciál tradičního uměleckého artefaktu a jeho schopnost obstát v záplavě spektakulární vizuality. Z hlediska obsahového ztělesňuje dekadentní, květnatě patetický nihilismus.

Host:
Jindřich Červenák (*1972, Hořice)
Softwarový umělec. Iniciátor Manifestu Internetové Generace a spoluzakladatel stejnojmenné skupiny. Řeší otázky vývoje umění s využitím digitálních a informačních technologií. Základní esencí současnosti je pro něj soubor. Uměleckou práci tak prezentuje formou datových souborů nebo softwarových algoritmů (Umělecké dílo je soubor – první bod manifestu IG!.). Studoval na AVU v ateliéru Vizuálních komunikací Jiřího Davida a v ateliéru Intermediální tvorby Milana Knížáka.

Hudba na vernisáži: DekadentFabrik.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Jírovec: Symbionti + Jindřich Červeňák jako host