Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Jírovec a Radoslav Valeš: Souhra okolností

Do 20.3.2020 bude v Galerii u Prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava objektů a skulptur Jana Jirovce a maleb Radoslava Valeše:  Souhra okolností.

Jan Jírovec (*1976)

www.jirovec.org

Vizuální umělec po absolvovaní keramické školy (1994) studoval u prof. Václava Šeráka v atelieru Keramika a porcelán na VŠUP v Praze (1996). Pokračoval na AVU v Praze (1996–2003) v atelierech: Malířská škola Vladimira Skrepla (1996–1999), Vizuální komunikace Jiřího Davida (1999–2000), Sochařská škola Jana Hendrycha (2001–2002), Škola nových medii Veroniky Bromové (2002–2003). Od roku 2003 je sochařem na volné noze s uplatněním zejména ve filmovém průmyslu. Společně s Patrikem Proškem vytvářejí obrazy ve 3D efektu s využitím optické iluze, při niž se zvoleny motiv maluje zdeformovaný tak, aby při pohledu z jednoho určitého místa, tzv. fotopointu, vytvářel věrnou prostorovou iluzi motivu (např. propasti). Při pohledu z jiných míst se velkoformátová malba mění a deformuje před očima.

Text z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.83.

……..
Mgr.Art.Radoslav Valeš

http://www.cloudmaker.cz/

1966 narozen v Plzni

1991 udělen titul Magister Artis
1985-1991 studium na Akademii výtvarných umění v Sankt Petěrsburgu,obor malba,
profesor A.A.Mylnikov.
1980-1985 studium na Střední umělecko průmyslové škole(SUPŠ)v Praze,atelier malby prof.Karel Těšínský

„Malba je v mém případě cestou, hledáním a neustálým objevováním nových podnětů a jejich zpracováním; také a hlavně nálad v přírodě, městě, krajině a určitě i člověku“

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Jírovec a Radoslav Valeš: Souhra okolností