Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Hísek: Údiv větru

19. 10.-12. 11. / DSC Gallery / Malba

Do 12. 11. 2021 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Jana Híska: Údiv větru.

DSC Gallery s potěšením představuje výstavu Údiv větru autora Jana Híska, jehož svébytný styl se jen těžko zařazuje do specifické kategorie, balancuje totiž na pomezí malby, grafiky a ilustrace. Spirálovité útvary, které jsou pro něj tak typické se postupně rozrůstají do nekonečna. Odráží se v nich stav autorovy mysli, jeho existenciální pocity, které jsou vyvolány přelomovými životními událostmi a silnými zážitky. “Obecně se dá říct, že současné obrazy jsou do značné míry reflexí ztišení a dlouhodobé samoty tak, jak je znenadání přinesla pandemická situace,“ vysvětluje kurátor výstavy Radek Wolmuth.

V rámci výstavy Údiv větru, autor “představuje atypické koloristické proměny jednotlivých obrazů, kde uměřenou černobílou polohu vzápětí střídá hutná červená nebo modrá,” dodává Radek Wolmuth. Specifická technologie se vyjímá v celé obrazové ploše, kde v určitých místech dochází k vynechání barvy, tzv. neexistenci – tedy prázdnému prostoru. Zastřešujícím termínem této výstavy by mohlo být slovo proudění, které v sobě předznamenává přímočarý pohyb. V něm zahrnuty také nesčetné odbočky, zákruty, tišiny i slepá místa. Intenzita slábne i zesiluje, potřebná účinnost se tím nutně nemění. Tak jako plyne čas, který je ve skutečnosti hlavním tématem vizuálního přemýšlení Jana Híska.

Autorovy ilustrace vycházející z literárního námětu, mají poetický až křehký charakter. Grafické práce jsou ideální pro soustředěnou detailní práci s velkorysou paletou barev a tvarů. Nejintenzivněji se však věnuje malbě a dochází i k posunu jeho motivů a uvolnění imaginace. Zobrazuje podivná rostlinstva, ornamentální a geometrické prvky, náboženské náměty, krajiny a stvoření z jiných světů. Jeho obrazové kompozice jsou výsledkem dlouhého soustředěného tvůrčího procesu. Skládají se z různých fragmentů, které se vrství a překrývají. V rámci posledních velkých akvizic Národní galerie v Praze zakoupila dvanáct autorových děl.

Jan Hísek (*1965) je malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor. V letech 1984–1990 vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér knižní kultury a písma u Jana Solpery. Žije a pracuje v Praze. Je znám pro svou plachost a specifický malířský a grafický styl. Jeho mezzotinty doprovázející české překlady Tolkienova díla jsou vystavovány po celém světě. V nakladatelství Meander doprovodil snovými obrázky knihu Co vyprávěla Dlouhá chvíle Violy Fischerové a výbor poezie Vítězslava Nezvala Moře láska má.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Hísek: Údiv větru