Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Heres: „Yen Yan“

Jenom do 29.7.2020 bude ve Street Art Bistro, dříve Art bistro Místo, roh Šmeralova 1 / Letenské náměstí, Praha 7, přístupná zajímavá výstava obrazů Jana Herese: „Yen Yan“.

Jan Heres(*1992) je malířem, který dokáže dlouhodobě čerpat ze všedních situací i ze zážitků z cest. Po devítiměsíčním působení v Indonésii, kde ztratil zájem o konvenční přístupy, započal experimentování, projevující se zejména v kombinování technik, prolínání barevných odstínů a emocionální expresi. Tvoří nejčastěji figurální náměty. Ovšem místo toho, aby postavy věrně zaznamenával v přesných proporcích, upravuje jejich formu do zkratek, které trefně vyjadřují probíhající situace, pocity a mezilidské vztahy. Vše tak činí s (až humorným) nadhledem, jenž je malíři, jako nezávislému pozorovateli, blízký. V souvislosti se stylizací pak podobně upravuje i prostředí, do kterého jsou figury zasazeny.

úvod

HomeFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Heres: „Yen Yan“