Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Heres – House of Menander

Do 30. 7. 2023  je v Hale 40, Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Jana Herese – House of Menander.

Komentovaná prohlídka s autorem a kurátorem: Úterý 18. 7. 2023 od 18:00 

Kurátor výstavy: Michal Stolárik

Samostatná výstava Jana Herese – House of Menander (Menandrův dům) v pražské The Chemistry Gallery představuje výběr autorových děl, která vznikla v posledním roce. Kontinuálně se rozvíjející série monumentálních obrazů přirozeně propojuje různé inspirace, které načerpal během minulých studijních a rezidenčních pobytů. Na jednom místě spojuje barevnost a estetiku indonéského umění, kulturní a etnickou rozmanitost amerického kontinentu, ozvěny populární kultury, světa dragu a drag queens i estetiky wrestlingových masek.
 
Těžištěm Heresových výrazných pláten jsou expresivní figury vloženy do prvních plánů obrazů. Celá těla, multifigurální kompozice či samostatné portréty vystupují z jednoduchých neutrálních barevných pozadí bez náznaků prostředí nebo doby. Monumentální plátna křičí divokými barevnými kombinacemi, geometrickou plošností, strukturami a abstraktními gestickými tahy. Sledujeme barevné kontrasty, dynamickou a gestickou práci se sprejem a štětcem i zřetelné vrstvy různých postupů. Obrazy vznikají prostřednictvím malířských koláží sestávajících ze střídajících se barevných ploch či nasprejovaných částí, které autor vrství a překrývá. Použité technické postupy přirozeně ovlivňují výsledné formy, charakteristické ostrými hranami postupně se měnícími na geometrické tvary. Postavy jsou tak ploché a jakýkoli náznak prostorové modelace má jen estetický charakter. Prvotní kontakt se znakovostí či hravostí akrylových maleb i nových keramických objektů přitahuje naši pozornost a vede ji k politicko-společenským tématům spjatým s tělem a tělesností.
 
Výstavní selekce se zaměřuje na figurální malířské kompozice, které se přirozeně odklánějí od realistického ztvárnění a toho, co považujeme za všeobecné ideály krásy. Heres cíleně využívá formální redukce, vyhýbá se realistickým detailům, používá základní zástupné znaky a zvýrazňuje konkrétní tělesné části. Jeho figury jsou dynamické a přeexponované, jejich fyziognomie je stylizovaná, fluidní a často nebinární. Cítit z nich hlubokou psychologizaci, postavy překypují emocemi, napětím či sexualitou. Pracuje se symbolikou a estetikou masek a kostýmů, s nimiž se přirozeně otevírají témata queer těl, genderové identity, napodobování, zveličování či vizuálních záměn. Narativy a atmosféru dále rozvíjí pomocí emocionality použitých barev, gesty a vzájemnou interakcí postav.
 
Název výstavy odkazuje na stejnojmenné sídlo situované ve starověkých Pompejích. Pojmenováno bylo podle nejznámějšího řeckého dramatika a představitele athénské nové komedie Menandra a ukrývalo velkolepou architekturu, zářivou výzdobu, ale i sbírku erotického umění, které bylo pro římskou společnost naprosto přirozené. Výstava House of Menander tak tvoří jakousi paralelu k aktuálnímu a postupnému otevírání se tématům genderové identity či sexuality ve společnosti.
Text: Michal Stolárik
 
Jan Heres (1992, St. Gallen, Švýcarsko) žije a pracuje v Praze.
V letech 2011–2017 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde prošel ateliéry Michaela Rittsteina a Jiřího Sopka. Mezi lety 2014–2015 absolvoval studijní pobyt na Indonéském institutu umění v Yogyakartě. V letech 2021 a 2022 byl finalistou Ceny kritiky za mladou malbu. V roce 2022 se zúčastnil umělecké rezidence ve THINK+feel Contemporary Art Gallery v Miami. Samostatně vystavoval v institucích jako Galerie Felixe Jeneweina (Kutná hora), THINK+feel Contemporary Art Gallery (Miami), Dům Radost (Praha) nebo Jan Čejka Gallery (Praha) a byl součástí skupinových výstav v pražských galeriích Pragovka Gallery, Kampus Hybernská, a jiných.
Hudba na vernisáži: De Mode


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Heres – House of Menander