Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Chaloupek: Ilustrace

24. 4.-11. 5. / Galerie Ars Diva / Ilustrace

Do 11.5.2018 bude v Galerii Ars Diva, Pštrossova 2, Praha 1, přístupná zajímavá prodejní výstava ilustrací Jana Chaloupka.

Malíř, ilustrátor a grafik Jan Chaloupek je představitelem českého současného malířství a imaginace v abstraktním pojetí ilustrace knih.

Jan Chaloupek (*1958)
žák M. Roštínské, P. Brázdy a J. Zezuly; malíř, grafik; studoval a krátce působil na Pedagogické fakultě v Brně; velký vliv na jeho zaměření mělo výtvarné klima v Novém Městě na Moravě; ve své tvorbě přemýšlí o základních otázkách a jejich zobrazení v různých materiálech; nejde o klasickou malbu, ale o snahu napětí života transformovat do struktury výtvarné výpovědi (volný cyklus Ztráta reality); věnuje se reklamní grafice (materiály pro Versace, Himi’s Jeans), navrhoval kampaň některým preparátům (Mucosolvan, Atrovent) (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Chaloupek: Ilustrace