Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Jakub Volka, Iveta Hanková / Išoni?

Do 15.7.2018 bude ve Vnitroblocku + Signature store & Café, Tusarova 31, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Jakub Volka, Iveta Hanková / Išoni?.

Výstava IŠONI? je úplně první společnou výstavou Ivety Hankové a Jakuba Volky. Japonský název v překladu znamená ‚spolu‘ a otazník značí do jaké míry byly jednotlivé malby ovlivněny každým z aktérů.

V Ivetině tvorbě je patrný vliv lomografie, které se věnovala dříve, a japonské kaligrafie. Jakub, který je rovněž fotograf, ale zároveň i architekt, vnáší do společné tvorby prvky hlavně architektonické. Celek, jak už sám název napovídá, je insipirovaný Japonskem a jeho minimalismem. Součástí výstavy je jednak složka audiovizuální, která je zaměřena na detailní tvorbu dvojice, a také rozšířená realita, která odhaluje skrytá tajemství jednotlivých obrazů.

Podobně jako kaligrafie japonských mistrů zachycuje slova, vytváří malby partnerské dvojice dialogy okamžiků. Jejich obrazy jsou prostorem vrstvených tahů, kde každý symbolizuje moment volby. Díla vznikají postupně a přesýpají se časem podobně jako neustále otáčené hodiny při partii šachu. Základním principem je předávání kontinuity, dokud se pohyb rozvíjený směsí technik nestane vzájemný. To, co je přínosem při setkání s názorem druhého a co prohlubuje poznání a pochopení, je přeneseno do vizuální roviny. Když jeden udělá tah, druhý na něj reaguje, posouvá svou původní vizi a objevuje novou podobu. Vzájemnou improvizací tak vzniká technika setkávání s pocity druhého. Celek je pak otiskem rozhovoru nevyřčených myšlenek.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Jakub Volka, Iveta Hanková / Išoni?