Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Uksa, Pavel Šebek – Události horizontu

6. 5.-27. 5. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 27.5.2015 bude The Chemistry gallery, Bubenská 1, Praha 7 (velká budova bývalých Elektrických podniků, metro Vltavská, vstup od Vltavy), přístupná velmi zajímavá výstava Jakuba Uksy a Pavla Šebka: Události horizontu.

Výstava Události horizontu představí díla dvou autorů, kteří vychází z prostředí graffiti a streetartu, kteří touto společnou výstavou dělají důležitý krok z prostředí ulice do prostředí galerie.

Jakub Uksa (alias Obic) známý svým kaligrafickým graffiti, kdy v pravidelných tlustých linkách vykresloval různé podoby jména Obic, posouvá svůj výraz do geometrické abstrakce a přitom si zachovává jasně rozpoznatelný a nezaměnitelný styl, který obvykle prezentuje ve veřejném prostoru. V případě tohoto autora, účastníka mezinárodní výstavy streetartu a graffiti Městem posedlí v Městské knihovně (2012), půjde o první galerijní výstavu jeho děl na plátně.

Pavel Šebek (alias Uruk) se ve svých obrazech dostává k vizuálně přitažlivé kombinaci barevných ploch a rozmazaných čar, které jsou inspirovány odhozenými bužírkami drátů, jenž lze naleznout v městském prostředí. I v jeho případě se ve výsledku jedná o geometrickou abstrakci, která tvorbu obou autorů vhodně propojuje, ačkoliv k ní každý z autorů došel jiným způsobem. Oba autoři patří k nastupující skupině autorů vycházejících z prostředí graffiti a streetartu, o nichž v blízké budoucnosti jistě ještě uslyšíme.

Kurátor: Petr Hájek, Pavel Kubesa

Hudební doprovod na vernisáži: Pescado (Other Reason) / Vill8 (Tempomat Noise).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Uksa, Pavel Šebek – Události horizontu