Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Tytykalo: Ve stínu mizející hory

13. 4.-14. 5. / Platforma 15 / Malba

Do 14. 5. 2023 je v nově otevřené galerii Platforma 15, Písecká 15, Praha 3 (kousek od metra Flora) přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Jakuba Tytykalo: Ve stínu mizející hory. Otevřeno Út – So 14:00 – 18:00, neděle jen na individuální objednání předem.

Průvodní text kurátora Radka Wohlmutha:

Autorem druhého projektu pro PLATFORMU 15 je jeden z nejvýraznějších malířů své generace Jakub Tytykalo (1984), který zde představuje výběr svých obrazů z posledních dvou let. Pracuje v nich svým typickým rukopisem, kdy kombinuje malířské a kresebné postupy, někdy ještě s vlepovanými papíry, které konfrontuje s až sochařsky vnímaným tvaroslovím založeným na fragmentaci. Jeho nový soubor zároveň dobře zachycuje aktuální proměnu koloritu, totiž přechod od dříve převládajících zemitých odstínů, ke škále modří, které jeho plátnům dominují dnes a staly se pro něj novou základní barvou, jež vytlačila většinu ostatních.

Tématicky je možné nové obrazy Jakuba Tytykala většinově vnímat jako krajiny, alespoň v tom smyslu, že se děje v nich obsažené odehrávají v rámci prostoru definovaného otevřeným horizontem. Jejich vizualita je ukotvená v realitě, ale podstata je spíš fantazijní nebo snová. U starších z nich se objevuje ještě kolážový princip, novější ale už čerpají spíš ze samotného vnitřního procesu malby. Přes svoji preciznost a zdánlivou detailní promyšlenost, vznikají netypicky intuitivně, dokonce bez skic. I proto je autor pokládá za organičtější a bezprostřednější. Je to pro něj svým způsobem návrat k základům, kdy je míra autenticity přímo úměrná redukci pomocných prostředků.

Inspirace nových obrazů má často filmový základ. Jeden z nich představuje například dokumentární seriál Netflixu Murder Mountain o horách v severní Kalifornii, kde původní kultura hippie komun a pěstitelů konopí zmutovala do panoptika vyděděnců a novodobých poustevníků, jiné vycházejí z béčkových hororů z 90. let. Tomu také odpovídají jejich vizuální kvality. Vzdušné někdy téměř průsvitnost evokující barevné odstíny posilují dojem ne/skutečnosti, v němž doplňkové pigmenty posilují temné nebo naopak duhové vidění světa, zaplněného zvláštními bytostmi, nejistou hmotou, ztracenými artefakty.

Radek Wohlmuth, kurátor výstavy
 
Jakub Tytykalo (1984) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde prošel ateliéry grafiky, kresby a sochařství. Malbě se věnoval na Universidad Complutense de Madrid ve Španělsku. Je laureátem Art Prague Young Award 2017. Charakteristická je pro něj kombinovaná výtvarná zkušenost, která se také přenáší do jeho vizuálního jazyka. Formálně navazuje na odkaz mezinárodní moderny – především surrealismu a kubismu. Jeho malba je typická proměnlivým koloritem od zemitých barev po studené tóny, které ji charakterizují dnes. Nedoslovné motivy se nacházají na pomezí krajiny, zátiší a žánru.
 
https://www.platforma15.com/


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Tytykalo: Ve stínu mizející hory