Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Tytykalo: Sidewinding

Do 31.1.2021 byla v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Jakuba Tytykalo: Sidewinding. Výstava žel musela být předčasně ukončena z důvodu druhého protiepidemického lockdownu a žel nemohla být podruhé prodloužena.

Průvodní text kurátora výstavy Radka Wohlmutha:

Expozice obsahuje soubor děl z posledních dvou let a zároveň mapuje umělcův přechod od střídmé barevnosti k uvolněnému kolorismu.
 
Všemi obrazy prostupuje mytologie a také více či méně viditelné hadí křivky, které se odkazují k samotnému názvu výstavy – sidewinding. Jedná se o způsob pohybu hadů na nestabilním povrchu, jako je písek nebo pouštní bahno, kdy se had neplazí přímo vpřed, ale pohybuje se bokem pomocí vlnkovitých smyček.
 
Tento ne/přímý pohyb lze připodobnit Jakubově hledání podoby vlastní malby, která je netypicky vystavěná skrze konstrukční kresbu, sochařské vnímání tvaru a vlepované fotografie na způsob koláže.
 
kurátor výstavy: Radek Wohlmuth
…..
 
Jakub Tytykalo (*1984), absolvent AVU, stylově nevyhraněný malíř, prošlý ateliéry kresby, sochy a malby, v současné době hledající východiska sociálního surrealismu. Má blízko k formalismu a dadaismu. Přestože doposud jemu nejpřirozenější vyjadřovací prvek je obraz, malba, blíží se realizace několika jeho děl, majících blíže k objektu než závěsnému obrazu.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Tytykalo: Sidewinding