Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Tytykalo a Veronika Durová: Tekuté písky

Do 4.8.2020 poběží v prostorech uměleckého studia spolku Prám, Čerpadlová 4b, Praha 9 (vlak, tram, bus Nádraží Libeň), zajímavá výstava Jakuba Tytykalo a Veroniky Durové: Tekuté písky.

Imaginativně laděná práce Jakuba Tytykala v poslední době přirozeně expanduje z jím tradičně využívaných disciplín kresby a malby do média koláže, a dál k objektu a k prostorové instalaci.

Pokud nabízí tvorba jiného umělce prostor pro interakci s touto Tytykalovou aktuální tendencí, je to práce Veroniky Durové: klasické sochařky, která se zabývá tělesným fragmentem coby prostředkem náznaku a intimity osobní výpovědi.

Nedořečenost soch Durové a otevřenost Tytykalovy tvorby tendující k prostorovému vyjádření umožnila spolupráci obou umělců na výstavě Tekuté písky.

Adjektivum v názvu výstavy neodbytně asociuje Baumanovu výstižnou charakteristiku naší doby se silně individualizovanou a proměnlivou společností (Tekutá modernita) a s jedincem zbaveným pout a trvalých vazeb (Tekutá láska).

Stejně tak lze ale hovořit o tekutosti významů v zámlkách fragmentů lidských a zvířecích soch Durové. V Tytykalových dílech sledujeme jakousi nestálou substanci, která se přelévá mezi objekty a postavami, jejichž tvar na sebe vzala právě v okamžiku, kdy jí pro náš zrak umělec zastavil.

V konfrontaci s Tytykalovou tvorbou se neubráníme vzpomínce na klasiky světového surrealismu a s nimi spojenou tradici, ve které má tekutost i pouštní prostor své místo (Dalího Neodbytnost paměti, Tanguyho imaginativní krajiny atp.).

Klasičnost realistického sochařského ztvárnění v díle Durové je však spíš jakýmsi vzdorem nestálosti a tekutosti doby: je snahou nalézt balanc a pevný postoj vyplývající z odkazu evropské kulturní tradice.

Scénografické pojetí výstavní instalace s motivem sochy povstávající z písku, který jí hrozí opět pohltit, nás vtahuje do magického prostoru mimo čas, kde se představy dokáží zhmotnit, a posléze opět rozplynout v tekutých píscích.

….

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Tytykalo a Veronika Durová: Tekuté písky