Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Tajovský: These Woods Are Where Silence Has Come

25. 6.-16. 8. / Karlin studios / Malba

Do 16.8.2020 bude přístupná v Karlin studios, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence v objektu bývalých kasáren za Negrelliho viaduktem), zajímavá výstava Jakuba Tajovského: These Woods Are Where Silence Has Come.

Kurátor: Jozef Mrva ml.

Jakub Tajovský je malíř, jež neúnavně prozkoumává technologické možnosti stavby obrazu. Jeho obrazy a objekty se vyznačují dekonstrukcí malovaného obrazu, k čemuž vynalézá své vlastní technologické postupy – míchá vlastní nelineárně viskózní malířskou hmotu a vymýšlí systémy nanášení barvy inspirované digitálními technologiemi či sedimentací přírodních materiálů. Pro výstavu „These Woods Are Where Silence Has Come To Lick Its Wounds“ vytváří syntetické krajiny, jež jsou abstrakcemi skalních útvarů. Pojem “syntetická krajina” přitom patří k jeho dlouhodého zájmu, jež jakožto slovní spojení představuje paradox, s nímž cíleně pracuje jak v rámci malby, tak v rámci participativních novomediálních instalacích.

Krajina je subjektivně vnímaný geografický prostor, který zažíváme v přírodě a instinktivně ji považujeme za cosi původního. Sestává se ze zvlnění terénu, rozmístění lesů, polí a podpovrchových sítí. Je protnuta řekami a cestami, jež budují osu lidského vnímání. Krajina je opakem města, jež je syntetické par excellence, avšak krajina samotná je též utvářena lidským působením. Stačí se projít libovolným lesem a uvědomíme si, že se jedná o monokulturu smrku, jež byla vysazena za účelem těžby dřeva.

Syntetická je též reprezentace krajiny anebo pokus o zpětné sestrojení či napodobení. Touto metodou Jakub postupuje i pro tutu výstavu. Výstava představuje organické sítě, které jakoby byly přeprogramovány a nyní přizpůsobují svou své struktury lidskému čtení. Jednotícím prvkem těchto struktur je vektor, abstrahující pole, redukující složité vztahy na jednotné obrysy. Co je důvodem syntézy organických struktur s vizuálními semiotickými systémy zůstává otázkou, o které lze spekulovat.

Jakub Tajovský působí v Brně a v Brandýse nad Labem, v současné době je doktorandem na FaVU VUT v Brně.

….

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Tajovský: These Woods Are Where Silence Has Come