Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Tajovský – Syntetická Krajina: Vynález přírody

Do 22.11.2019 bude v Galerii u Prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jakuba Tajovského – Syntetická Krajina: Vynález přírody.

Tvorba Jakuba Tajovského se vyznačuje neúnavným rozšiřováním možností malířského média. Vytváří malířské hmoty, které samy o sobě fungují jako podklady, jsou vrstveny a nanášeny na jiné podklady anebo fungují jako samostatné objekty. Výstava pro Galerii U Prstenu je první součást cyklu Syntetická krajina, v němž usiluje o sbližování malby a přírodních či geologických procesů. Výsledkem jsou malby–objekty, jež zkoumají přírodní útvary skrz napodobování mísení, vrásnění, ukládání a růst, jež hraje roli při jejich vzniku v geologickém čase.

Kurátor: Jozef Mrva ml.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Tajovský – Syntetická Krajina: Vynález přírody