Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Tajovský: Brokenground

Do 9.8.2020 se můžete v (A)VOID Gallery, Rašínovo nábřeží, Praha 2 (pod Tančícím domem, v oblouku v nábřežní zdi č. 10, u přístaviště parníků), podívat na zajímavou výstavu Jakuba Tajovského: Brokenground.

Jakub Tajovský je vizuální umělec. Svým multimediálním pojetím obrazu rekonstruuje fenomén malby a představuje malbu jako pohled oddělený od těla pozorovatele, který zkoumá dimenze vlastního projektivního pohybu. Tělem obrazu je jeho podklad procházející procesy zkreslení, negací a potvrzování.
Barva je základem malířského výrazu. Tu ale Tajovský záměrně nahrazuje pojmem „malířská hmota“ který vedle barevného spektra vyzdvihuje i další fyzikální kvality matérie malby a nabízí syntézu nesourodých polarit.
Skrze experimenty s technologií Jakub často dochází k fúzi obrazu a sochy či analogového a virtuálního objektu.
Experiment staví autora do dialogu s materiály a procesy utvářejícími obraz. V Jakubových výstupech zůstává malba určitým referenčním polem, bodem návratu, jednotící plochou, kterou autor často nahlíží zvenku, z perspektivy jiných médií a cizích materiálů.
Výstava Brokenground je dalším ze série výstupů zkoumajících syntézu zdánlivě protichůdných polarit přirozeného a umělého.
Ve snaze o syntézu nelze zacházet s protichůdnými extrémy odděleně. Ať už se jedná o přírodu a člověka nebo virtuální a analogová prostředí, polarity vždy představují jakousi zjednodušenou škálu pohybu ve známém prostředí.
Jako každé prostředí i uměle vytvořená prostředí obrazu mají svůj „pevný“ základ (ground, grunt, pozadí …).. Pozadí je neutrální plocha, uzemňuje pohled a představuje sadu fyzických možností/omezení definujících každý obraz. I přes svou relativní stabilitu prochází základ obrazu neustálým fyzickým i symbolickým procesem rozmělňování a formace. V určité fázi může deformované pozadí proměnit námi vnímané spektrum a nutí nás přehodnotit náš vztah k vnímané skutečnosti. Černobílá gesta obrazů zachycují surovou dualitu světla a tvaru. Evokují černobílé fotografie, digitalní rendery, nebo šum obrazovky. Mohou také zjednodušit pohled na složité problémy.
Jaká je skutečnost obrazu?… Pohyb mezi abstrakcí a realizací… Racionálním uvažováním bychom mohli vyvodit závěr, že realistické pozadí je fyzická materie a základem abstrakce je zase mysl člověka. Nic ale nebývá tak úplně černobílé. Barevnost hmoty spočívá spíše v iracionální druhové rozmanitosti a škálovatelnosti vizuálních vjemů. Barevné spektrum je didaktická abstrakce.

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Tajovský: Brokenground