Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Švéda: May Day

Do 27.10.2019 bude v Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, 8.patro výtahem, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava obrazů Jakuba Švédy: May Day.

Prohlídky možné ve všední dny od 10 do 17 po předchozí telefonické domluvě.

Text kurátora Martina Dostála k výstavě:

May Day Jakuba Švédy

Představa o tom, že malířství, které se pohybuje v abstraktních či abstrahovaných polohách, nemůže mít ostrý politizující, sociální a kritický apel, je od začátku existence tohoto moderního způsobu umělecké tvorby lichá. Naopak, nepředmětné vyjadřování se stávalo terčem společenské a umělecké kritiky; totalitní systémy, ať ty vybudované na marxistických postulátech nebo na nacionálně-socialistické doktríně, se pak báli abstrakce jak čert kříže.

Jakub Švéda (narozen 1973), malířský potomek malíře a člena seskupení 12/15 Tomáše Švédy, toto bezpochyby ví, a proto ví, že i jeho abstraktně cítěné obrazy mohou mít, i v této době, svůj nebezpečný potenciál. Barevné skvrny, typické pro Jakubovu malířskou naraci, se pojí se strukturami, a také s asamblážovanými objekty, takže malíř nemůže zapřít studium v ateliéru Jiřího Davida na pražské Akademii, kam přestoupil z ateliéru Sopkova. V Davidově ateliéru absolvoval roku 2001 a jistě byla Jakubovi blízká davidovská vizuální strategie fragmentární narace, střízlivé barevnosti, strukturované ikonografie a přesvědčení, že obraz může být čímkoliv a nést jakékoliv sdělení. Jakub tak zapojoval a zapojuje do svých obrazů také znaky, reklamní aluze, krátké nápisy, shluky písmen.

V podtextu všeho malířova konání je přesvědčení o zranitelnosti biologické podstaty člověka a jeho světa; z tohoto ikonografického apelu se generují značky biohazardu a nápisy jako Warning. Kontrast mezi biologizující sedimentací barev a zmnoženými zbytky umělohmotné civilizace, ať to jsou brčka či injekční stříkačky, mnohdy propustně propojených racionální strukturou zobrazuje naše dnešní dilemata. Jakub tak činí po celé dosavadní 21. století a zahřívá tak naše pokojné receptory na znepokojivou teplotu. Znepokojení, které díky tomu cítíme nad rozrušující nervní Jakubovou estetikou, je ovšem důkazem, že i abstraktní umění se může podílet nad, možná marnou, snahou zachránit si lidskou kůži na naší okysličené planetě.

Martin DostálFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Švéda: May Day