Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Stretti, Josefina Dušková j.h.: Aby se zastavil svět

Do 28. 8. 2021 bude v Galerii Jilská 14, Jilská 14, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jakub Stretti, Josefina Dušková j.h.: Aby se zastavil svět.

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

V pořadí druhé výstavy galerie Jilská 14 se ujal malíř Jakub Stretti, který si do expozice jako hosta
pozval sochařku Josefínu Duškovou a hudební doprovod Tomislava Zvardoně.

Jakub Stretti na svých obrazech nechává kontinuálně již od 90. let minulého století potkávat čas s
bezčasím, vzruch s klidem, napětí střídá uvolněním. Jeho abstraktní lyricko expresivní tvorba
námětově vychází z tohoto světa: své konkrétní zážitky, pocity, vjemy a postřehy transformuje v
osobité, poetické a barevné podmaňující vize krajin ticha, krajin více či méně určitého prostoru, krajin
plnosti i prázdnoty, krajin vzruchu i klidného zrodu. Obrazy většinou vybavuje názvy, napovídajícími
okolnosti inspirace, přesto je jeho sdělení čistě vizuální, malířské. Barva, plocha, linka, expresivní
kaligrafický znak. — Stretti studoval na pražské Akademii u Františka Hodonského a Karla Malicha,
jejich malířské interpretace světa jsou mu blízké. S Hodonským jej spojuje bohatý kolorismus, s
Malichem jakási „metafyzika“ chápání prostoru a těla, blízká transcendetálnímu idealismu teosofů.
Tyto přístupy a myšlenková, filosofická a duchovní východiska dále rozvíjí ve vlastním osobitě
aktualizovaném rukopise. Buňky, světy, vibrace, tlaky, energie, vlny. Čas plynoucí, čas zastavený. Svět,
ve kterém žijeme, je zrychlený, pandemické pozastavení jako by symbolicky artikulovalo obecnou
potřebu: Zpomalovat. — Toto hlavní sdělení se Jakub Stretti rozhodl zesílit přizváním sochařky Josefíny
Duškové. Její objekty tematizující ticho, hloubku, zastavení, plynutí i splynutí mu přidávají další
rozměr.
Lucie Šiklová

JAKUB STRETTI
30. 8. 1967 narodil se v Praze
1987 – 1994 Akademie výtvarných umění, Praha (Ateliér krajinomalby prof. Františka Hodonského,
Ateliér prof. Karla Malicha)
1982 – 1986 Střední odborná škola výtvarná, Hollarovo náměstí, Praha
1992 – 1993 École nationale d árt a Cergi Pontoise, Francie (studijní pobyt)

JOSEFÍNA DUŠKOVÁ jako host
27. 10. 1981 narodila se v Praze
2001 – 2002 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor – ZUŠ, výtvarná výchova
2002 – 2008 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér figurálního sochařství a tvorby medaile
Jana Hendrycha
1997 – 2001 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor tvarování dřeva a řezbářství
2005 stáž na Satakunnan polytechnic – Kankaanpaa, FinskoFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Stretti, Josefina Dušková j.h.: Aby se zastavil svět