Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Špaňhel: Z mého kraje

8. 2.-12. 3. / DSC Gallery / Malba

Do 12. 3. 2024 je v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Jakuba Špaňhela: Z mého kraje.

Výstava s názvem „Z mého kraje“ autora Jakuba Špaňhela otevírá v DSC Gallery novou výstavní sezónu. Pod vypovídajícím názvem autor představuje témata, která jsou mu nejbližší.

Zobrazení konkrétního motivů v jeho typickém gestickém stylu tentokrát přináší nostalgický nádech. Tonalita zobrazovaného se představuje v umírněné barevnosti a samotné motivy v současnosti abstrahují do minimalistických náznaků, vše ostatní se ztrácí a je zamlženo do neurčita, možná i toto jeví jistý moment odcházení. Autor se totiž po deseti letech loučí se svým stěžejním tématem Motýlů.

Kromě motýlů na výstavě můžete vidět jeho kytice, interiéry kostelů a lustry, vše se vyjevuje ve stínu, siluetě obrysu, či křehkosti otisku. Subtilnost zobrazovaného kromě expresivní linie naznačuje i samotná materie, kde je pro autora naprosto stěžejní užitá pigmentace – křehkost a sypkost daného materiálů, která dokresluje celkové vzezření. Díla působí jako naše vybledlé vzpomínky.

Jakub Špaňhel patří k nejprodávanějším současným českým výtvarným umělcům. Autor sám definuje svou dosavadní tvorbu jako expresivní impresionismus. Jeho výtvarný projev si drží svou vnitřní integritu.

Klíčové pro jeho tvorbu bylo přestěhování se z Prahy na venkov, nedaleko obce Sv. Jana pod Skalou. Místní atelier, který slouží v letních měsících, dal za vzniknutí jeho nejnosnějších témat, která se přirozeně vyskytují v bezprostředním okolí – série květin a motýlů – přinášeli na plátno přirozený děj Jakubovy zahrady.

Místní barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele pro Jakuba přináší další nosnou symboliku. Po deseti letech na venkově, se autor se svými tématy motýlů a kytic symbolicky loučí a přesouvá svoji pozornost mnohem dál, za samotné Alpy, do italských Benátek. Jeho nový atelier má primárně sloužit jako nový zdroj inspirace a přivézt větší pozornost na sakrální a palácovou architekturu.

Výstava také nabízí návrat k válečkové metodě, která intervenuje do prostoru samotné galerie. Motiv motýlů můžeme tedy vidět nejen na obrazech samotných, ale na i na zdech.

Výstava v DSC Gallery je tak symbolickou tečkou za jedním silným obdobím. Ředitel galerie Edmund Čučka o autorovi: „Jakub Špaňhel je enfant terrible české výtvarné scény. Jeho tvorbu formoval Milan Knížák, jakožto jeho pedagog a Jiří Dokoupil, kterému Jakub by dlouho asistentem. Jeho díla jsou zastoupena ve stálé expozici Národní galerie. Svou současnou práci staví ještě více na pigmentech, a to ve mně evokuje doteky Adrieny Šimotové.“

Jakub Špaňhel (*1976), po odchodu z Karviné studium na AVU v atelieru Milana Knížáka a Jiřho Davida. Po studiu Špaňhel rozhodl odejít na půlroční hostování do berlínského atelieru totiž Jiřího Georga Dokoupila, který v 80. letech stál u zrodu německé skupiny Die Neue Wilden (Noví divocí), která malíře uhranula v jeho počátcích. Po půlroční stáži Špaňhel přechází s Dokoupilem do Prahy a stává se jeho asistentem a mají spolu oba atelier na Václavském náměstí. Autor sám definuje svou dosavadní tvorbu jako expresivní impresionismus. Nadále je v jeho pracích zřetelný vliv Jeho výtvarný projev si ovšem drží svou originalitu a vnitřní integritu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Špaňhel: Z mého kraje