Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Rajnoch – Film Sideways

25. 11.-29. 1. / Fotografic / Fotografie

Do 29. 1. 2022 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá instalace Jakuba Rajnocha – Film Sideways. Otevřeno od úterý do soboty v čase 13 – 18h.

Jakub Rajnoch ve svých intermediálních projektech dlouhodobě zevrubně zkoumá světlo a pohyb, jakožto základní fyzikální veličiny, které ve vědeckém, technologickém i uměleckém prostředí stále nabízejí nepřeberné množství využití. V Galerii Fotografic představí na míru instalovaný projekt Film Sideways, jehož hlavním záměrem je percepce a interpretace technologie filmové projekce. Jakub Rajnoch si zde klade zdánlivě jednoduchou otázku: Co se stane, když se podíváme na film z boku? a přináší na ni konkrétní a zcela unikátní odpověď. Pomocí optických vláken obraz rozkládá a znovu skládá, aby filmovou projekci viditelným prouděním světla obtiskl do trojrozměrného prostoru. Taková činnost se možná může zdát iracionální či nelogická. Kombinace sofistikovaného technologického postupu a dechberoucí estetiky však slouží hlavně pro vyvolání různých interpretací a myšlenkových asociací v mysli pozorovatele.
Jakub Rajnoch (*1978) je absolventem ateliéru sochařství u Jindřicha Zeithammla, ateliéru intermediální tvorby u Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského a ateliéru nových médií u Tomáše Svobody na Akademii výtvarného umění. Mimo pražské AVU absolvoval také na Matematicko-fyzikální fakultě UK, což mu dává potřebný základ pro jeho umělecko-vědecké experimenty. Žije a pracuje v Praze.

www.fotografic.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Rajnoch – Film Sideways