Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Jansa — My name is Red Herring

19. 3.-14. 4. / Fotograf Gallery /

Do 14.4.2018 bude ve Fotograf Gallery, Jungmannova 7, Praha 1, přístupná zajímavá a hustá instalační výstava  Jakuba Jansy — My name is Red Herring.

Kurátor: Jiří Ptáček

Raw-seriál Club of Opportunities vstupuje do své schizofrenní fáze. Zatímco v paralelní epizodě April Showers Bring May Flowers v pražské galerii AMU nejistě klíčí naděje ve větrem navátých, tenkých vrstvičkách písku, na My name is Red Herring se kořenová zelenina stahuje hluboko do (ú)rodného podzemí, aby z jeho mazlavé, slepé temnoty vyvrhla vizi svých politických cílů a taktik. Náznaky naděje jsou v ní nahrazeny příslibem moci, podmínkou jehož naplnění je ovšem přijetí bezskrupulózních argumentačních metod.

Jakub Jansa patří mezi výrazné osobnosti nastupující generace umělců, jejichž tvorba úzce souvisí s aktuálními otázkami globálního, digitálního a virtuálního světa, ale také se zkoumáním pozic umění a umělce v něm. Autor klade silný důraz na prezentaci svých prací, a vytváří tak svébytné instalace a specifická prostředí. Pracuje se statickým i pohyblivým obrazem, s fotografií, novými technologiemi či jejich simulací, s objekty a performance, a především s celkovou architekturou výstavy. Charakter jeho tvorby se vyznačuje důrazem na detail, perfekcionismem a čistotou až sterilitou. Do svých výstavních projektů velmi často spolu s diváky a návštěvníky výstavy zapojuje performery – včetně sebe samého –, a navozuje tak řízené či plánované situace související s daným projektem.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jakub Jansa — My name is Red Herring