Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Jakub Čuška – Koncentrace

27. 2.-28. 4. / Dům Radost / Malba

Do 28.4.2020 bude v Café radost v Domě Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Jakuba Čušky – Koncentrace.

kurátor: Petr Hájek, pořádá The Chemistry gallery, Café Radost a Dům Radost.

Jakuba Čušku fascinuje malba jako medium a vše co k ní náleží. Snaží se přibližovat po formální stránce malbě živé, lehké, ve své podstatě jednoduché. K dosažení maximálního výsledku volí minimální prostředky. Jde mu o malbu živoucí, ne doslova popisnou. Nehledá krásu tam, kde je daná či jasná, ale tu, která stojí mimo běžnou pozornost, mimo „osvětlení“. Hledá v druhé řadě, možná ve třetí nebo ve čtvrté, nebo v té úplně poslední, ve které postupně nalézá a zkoumá to, co je pro něj neprávem zastíněno. Co vyžaduje zvláštní koncentraci.

Jsou to scény nezasluhující si pozornosti, které jistě ne neprávem zejí ve tmě. Autorovým cílem není je zkrásnět, nýbrž vytáhnout je na scénu, vynést je na světlo. Vytahuje věci ze tmy, aby byly nově a jinak spatřeny. Čuškovi je vlastní formální hra se světlem a atmosférou. Hra s očekáváním, překvapením, se světlem tam, kde ho nikdo běžně neočekává. To vše souvisí s pozorností, která člověku slouží prakticky jako dané orientační vybavení. Člověk sleduje to, v čem spočívá jeho zájem, co je mu ku prospěchu anebo to, co je mu libé. V tomto momentě však Čuška přepíná výhybku a svou malířskou koncentraci propůjčuje tomu, co ji většinou postrádá.

Malíř Jakub Čuška (*1989) studuje od roku 2013 na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Malba IV, Škola prof. Martina Mainera). V současné době pokračuje ve studiu ve stejném ateliéru pod novým vedením (Škola Marka Meduny), kde bude tento rok absolvovat. Celkovým vyzněním se autor blíží tematické ponurosti klužské malířské školy (rumunská Cluj).

Těšíme se na setkání s Vámi!

Srdečně,

The Chemistry Gallery
&
Dům Radost a Café Radost 

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Jakub Čuška – Koncentrace