Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jako obraz – Ateliér Malba II, FAVU VUT v Brně

14. 12.-10. 1. / NoD Roxy / Malba

Do 10.1.2016 bude v galerii NoD, Dlouhá 33, Praha 1 (první patro za kavárnou), přístupná zajímavá skupinová výstava Jako obraz – Ateliér Malba II, FAVU VUT v Brně.

Umělci:
Alžběta Bačíková, Nina Grůňová, Anne-Claire Barriga, Marie Lukáčová, S.d.CH., Ondřej Homola, Michal Kříž, Katarína Hládeková.
Kurátoři: Luděk Rathouský a Jiří Franta

V Galerii NoD se představuje ateliér vedený Luďkem Rathouským a Jiřím Frantou, který připravuje studentům tvůrčí prostředí pro komunikaci a studium a naznačuje jim, jakým způsobem lze vnímat svět a jak ho ztvárnit, ať už umělec užívá jakékoliv výrazové prostředky. V ateliéru vyrostla či vyrůstá řada individualit, pro výstavu jsou vybráni tři absolventi a tři současní studenti představující směřování ateliéru, který se snaží vychovat sebevědomé a přitom vzdělané umělce.

Jako obraz

“Vyzvedni mě z plochy, velkého obrazu v těžkém zlatém rámu.“ Tak začíná krátká báseň Jako obraz současného lotyšského básníka Karlise Verdinše. Tento motiv jsme si vypůjčili jako metaforu vnímání pozice média malby a vytváření obrazů. Obrazy chceme vnímat v širším smyslu přesto, že jsme spalováni touhou chápat se tužky, štětce a barev. Chceme se nespokojovat s tradiční rolí obrazů, jakkoli se nám to daří či nedaří. Chceme vystavovat obrazy fyzikálním jevům mechaniky a uvádět je do nevšedních situací a to obrazně platí i ve smyslu kulturně sociálním.

Oslovili jsme tři absolventy našeho ateliéru, kteří nám nezmizeli za obzorem, ale jsou tu a tam v námi obývané galaxii vidět. Ty jsme požádali, zda by si zkusili vybrat někoho ze svých mladších kolegů, ideálně z našeho ateliéru Malba II, nebo z jakéhokoli ateliéru FaVU v Brně, a ve spolupráci s nimi se účastnili takto koncipované výstavy. Tento výběr by, jak doufáme, měl nastavit zrcadlo našim studentům, kterým se daří zabydlit se pod křídly představených, a nám pedagogům, kteří do nich vkládají přehnané ambice a naděje.

Oslovení umělci a jejich vybraní kolegové: Alžběta Bačíková vybrala Ninu Grůňovou ale úzce spolupracovat bude s Anne-Claire Barriga, Marií Lukáčovou, S.d.CH. Umělec Michal Kříž si vybral Marii Lukáčovou. Ondřej Homola si vybral a Katarínu Hládekovou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jako obraz – Ateliér Malba II, FAVU VUT v Brně