Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž J.S.: Svět ve kterém žijeme…

7. 7.-30. 7. / Galerie 1 / Malba

Do 30. 7. 2022 je v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava J.S.: Svět ve kterém žijeme…

O tvorbě slovy J. S:

„Přirovnal-li bych své obrazy k próze, své nefigurativní obrazy bych musel přirovnat k poezii. Některé jsou více lyrické, jiné obsahují i epické prvky. Nenutí mozky k verbálnímu myšlení, navozují náladu. Nevím co znamenají – asi pro každého něco jiného, jiný pocit… Pro mne jsou nádherným dobrodružstvím hry s barvami, kdy nejsem ničím omezen, přesto však musím čelit nástrahám, slepým uličkám a pokušením. Dokončení každého obrazu je pro mne spjato s euforií maratónského běžce. Po dokončení každého abstraktního obrazu prožívám euforii sprintera. Těžko říci, která je větší, sprintů však lze uběhnout podstatně více. Sebe bych potom přirovnal k narkomanovi, který objevil novou, rychleji působící drogu. Maluji dál v atelieru s okny do nebe svoji „prózu”, ale občas musím sjet výtahem do sklepa a „šlehnout si”! Když se pak vypotácím unaven, ale šťasten, nemám ponětí o čase a ještě dlouho nemohu blahem usnout…“

O autorovi

Ač není teoretikem umění, jako jeden z prvních pochopil neblahý vliv nešťastně zavedených termínů „umělec“ a „umění“ pro hodnotová měřítka v českém kulturním prostředí. Většinou jsou spojovány se slovesem „uměti“; od tvůrců umění je vyžadována velká dovednost, řemeslná zručnost a sebereflexe, která by je měla mít k držení svých děl v ústraní, nejsou li nadaní. Teprve současné generace začínají chápat, že v tvorbě jde především o zaujetí ducha, k čemuž je především zapotřebí odvahy stvořit něco, co je umělé – tedy se v přírodě nenachází. (I toto stanovisko je však příliš pyšné – vždyť člověk je jen součástí přírody, jako jiné spotřebiče. V duchu této myšlenky J.S. tedy považuje sebe spíše za „uměláka“ a svoji tvorbu za „umělo“. Oč jednodušší to mají národy, kterým jejich jazyky nenastražily takovéto zmatení pojmů…

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž J.S.: Svět ve kterém žijeme…