Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivo Škuta a Šimon Szabo: Vzdáleně viditelní

14. 2.-23. 3. / Karpuchina Gallery / Malba

Do 23. 3. 2023 najdete v Karpuchina gallery, Rybná 22, Praha 1, v podzemí silnou a instalačně velmi zajímavou výstavu Ivo Škuta a Šimon Szabo: Vzdáleně viditelní.

Kurátorka: Dominika Bernatková
Graphic designer: Tomáš Gruntorád

Obrazy malíře Iva Škuty lákají diváka především svým na první pohled ironickým humorem, kterým Ivo upozorňuje na témata lidského strachu, lásky, samoty, melancholie a trapnosti. Ve svých dílech často stylizuje nejen postavy ale také předměty, kterým přiděluje intimní detaily. V nejnovějších dílech se autor věnuje také technice reliéfu, kterým tyto témata upřednostňuje. Ivo Škuta svými obrazy vypráví příběhy z našeho světa, který se den ode dne vyvíjí rychleji a stejně tak rychle může i zaniknout. Ivo nám tedy dává možnost se u jeho vzpomínek alespoň na chvíli zastavit.
 
Objekty autora Šimona Szaba prezentují nejen tradici sochařského umu ale opírají se také o historii člověka, jako inspiračního média pro jednotlivá Szabova díla. Koncept sochařských objektů čerpá také z historie vztahů mezi jednotlivými pohlavími, kterými je autor silně fascinován. V díle tohoto současného sochaře střední generace můžeme sledovat i propojení organických linií, které autor uměle vytváří a zasazuje do společného kontextu s materiálem mramoru a betonu. Šimon podobně jako Ivo pracuje s několika podstatnými tématy. Pro Šimona je to především vztahovanost, sexualita a pro něj velice podstatná anatomie lidského těla.
 
Oba autoři patří mezi výrazné osobnosti současné ostravské výtvarné scény. Spojení Iva Škuty a Šimona Sazba vzniká především propojením společných myšlenek, která oba autoři řeší sami v sobě a následně i v samostatných výtvarných výstupech. Již na první pohled je vidět oboustranná materiálová propracovanost a stylizace, která tyto podstatné myšlenky striktně vyjadřuje. Oba autoři jsou také zástupci jedné společné generace.
 
Ivo Škuta ve svojí práci stojí nohama pevně na zemi, mezitím co Šimon Szabo propojuje tuto zemi s vesmírnou estetikou a lehce se vznáší nad naší společnou každodenní realitou.
 
Ivo Škuta (1989, Frýdek-Místek)
Ivo Škuta studoval ateliér malby pod vedením doc. MgA. Františka Kowolowského na Fakultě umění Ostravské univerzity. Po ukončení studia se zaměřil převážně na volnou tvorbu, která se soustředí na malbu a kresbu. Ivo Škuta je umělec, který čerpá a vychází z místa kde dlouhodobě žije. Jedná se o ostravský Přívoz a Zábřeh. Výrazný život v těchto městských částech jej samozřejmě výrazně ovlivnil a to především v názvosloví a ikonografii jeho děl.
 
Šimon Szabo (1988, Žilina)
Šimon Szabo absolvoval ateliér sochařství pod vedením doc. Mgr. Jaroslava Koléška, ArtD. na Fakultě umění Ostravské univerzity. Účastnil se několika zahraničních stáží, které bezpochyby ovlivnily jeho současnou tvorbu. Jako klíčovou zkušenost považuje autor stáž u sochaře českého původu, Vladimíra Škody v Paříži. Práce Šimona Szaba se pozvolna vzdaluje od tradičních sochařských médií k experimentu s různými druhy současných materiálů.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivo Škuta a Šimon Szabo: Vzdáleně viditelní