Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Iveta Bradáčová: Mrtvé město, průvodce Českým Krumlovem

27. 7.-27. 8. / Holešovická Šachta / Malba

Do 27.8.2017 bude v nově otevřeném prostoru Holešovická šachta, Na Šachtě 3, Praha 7, vstup je z ulice Bubenská 14, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Ivety Bradáčové: Mrtvé město, průvodce Českým Krumlovem.

Mrtvé město je souborem maleb vycházejících z prostředí Českého Krumlova. Iveta Bradáčová v nich zobrazuje historii, turismus a každodenní situace. Setkává se v nich současnost s minulostí, což se děje díky velké turistické návštěvnosti města a neustálému připomínání a popisování jeho historie. Iveta v obrazech zpřítomňuje prolínání se časů a kultur. Předměty a postavy jsou seskupovány do situací, ve kterých by se reálně nemohly vyskytnout.

Iveta Bradáčová (*1992) je čerstvou absolventkou ateliéru malby Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Předtím studovala v ateliéru Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění VÚT v Brně.

Ve své tvorbě obecně pokládá za důležitou volbu lokálních témat, která jsou vázána na konkrétní místo, čas a lidi. Zajímá ji kolektivní paměť a prolínání se času, minulosti s přítomností. Je malířkou zpřítomňující rozfázované dokumentární mikro příběhy vycházející ze situací a míst, která jsou jí svojí zvláštností blízké.

 

Inspirace pro vystavenou sérii obrazů vznikla v době, kdy často navštěvovala svou sestru pracující jako průvodkyni turistů po Českém Krumlově.

Český Krumlov je velmi navštěvované turistické město, které je pro svoji jedinečnost a zachovalou typicky středověkou architekturu zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Je ale vlastně pro svoji původní uchovalost zacykleno v jakési časové smyčce. Každý den město navštíví několik set návštěvníků s průvodci, kteří několikrát denně zopakují historii města. Průvodci vypráví příběh o jednotlivých bývalých obyvatelích zámku, o jejich životech, o domech v ulicích, zajímavostech, které se k nim váží, a to stále dokola. Ve městě se v podstatě nic nového neodehrává. Jako by svého vrcholu dosáhlo už v minulosti samotnou svou podstatou a teď, dalo by se říci, už jen vzpomíná. Připomínání si minulosti se v něm stává podstatou nynějších kulturních událostí.

Zajímavé je i prolínání kultur a otázka, jakým pestrobarevným způsobem turisté přispívají do rozmanitosti tohoto města. V malbách Ivety jsou tak patrné výjevy vycházející z turistiky, krumlovské architektury, nábytkového mobiliáře, typických symbolů pro Český Krumlov a japonské prvky inspirované malbami japonského malíře Kacušika Hokusaie. Ty mají zpřítomnit kulturu japonských turistů. Na plátnech se tedy setkávají japonští turisté s fragmenty ze zámku a s jeho bývalými obyvateli. Například na růžovém obraze „Krumlovská zbrojnice“ je namalovaná stará zbrojnice, před kterou se fotí ztuhle působící turisti a kolem nich jsou jemnou kresbou vyobrazeni „duchové“ japonských řeholníků, učedníků a žen, vycházející z Hokusaiovy Mangy.

Ivetě při míchání fragmentů v obraze nešlo o nějaký druh dadaismu nebo surrealismu, který mohou malby připomínat, ale spíše o hledání spojitostí a vztahů mezi objekty, aby měl divák pocit, že je svědkem rozvíjejícího se příběhu, a to jej přimělo přemýšlet nad významem obrazu.

Text: Hana Pelánková, kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Iveta Bradáčová: Mrtvé město, průvodce Českým Krumlovem