Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivana Knížková a Petr Kunc: Zvířata v infračervené části spektra

Do 28.6.2019 bude v Malé galerii vědeckého obrazu, v budově děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště), přístupná zajímavá výstava Ivany Knížkové a Petra Kunce: Zvířata v infračervené části spektra.

Oba autoři získali během výzkumu díky používání infračervené termografie nejen mnoho nových poznatků, ale též mnoho zajímavých termoobrázků, které teď v rámci výstavy prezentují. Kolekce vystavených obrázků vám tedy představí zvířata tak, jak byste je pouhým okem nikdy spatřit nemohli.

Ivana Knížková (*1962), absolventka Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1985, Agronomické fakulty, oboru Zootechnika, pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby,v.v.i. Praha Uhříněves jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení. Dlouhodobě se mj. zabývá i možnostmi a využitím termografické metody pro biologický, medicínský a zemědělský výzkum. Vedle publikací je autorkou a spoluautorkou vědeckých a odborných publikací, několika právně chráněných výsledků, ověřené technologie a certifikovaných metodik. Externě vyučuje na univerzitách se zemědělským a přírodovědným zaměřením.

Petr Kunc (*1963) absolvoval v roce 1986 Vysokou školu zemědělskou v Praze, Mechanizační fakultu, obor Mechanizace zemědělství. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby pracuje jako vědecký pracovník a zástupce vedoucí oddělení. Zabývá se rovněž možnostmi a využitím infračervené termografie pro biologický, medicínský a zemědělský výzkum. Je také autorem a spoluautorem publikací, právně chráněných výsledků, ověřené technologie a certifikovaných metodik a též externě vyučuje na univerzitách se zemědělským a přírodovědným zaměřením.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivana Knížková a Petr Kunc: Zvířata v infračervené části spektra