Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivana Bachová: Živelná

Do 28. 6. 2022 bude v Beseder Gallery, Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z Lihovarská 12), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Ivany Bachové: Živelná.

Průvodní text kurátorky výstavy Ivany Beranové:
 
Ivana Bachová se zabývá zkoumáním vzájemného vztahu mezi přírodním prostředím a životem jako takovým. Každodenním a jí samotnou naplno prožívaným. Podstatným zdrojem zájmu a inspirací se jí stala voda. Voda se svou schopností ovlivňovat ráz krajiny a také jako zásadní živel spojený s životem. S pohybem. Protože tam, kde je pohyb, je také život. Její obrazy tohoto živlu – často v modrých a hnědých tónech – dále zdůrazňují sepětí vody-toku se zemí-krajinou.
Kromě precizního realistického zpracování obrazu autorku charakterizuje také velký zájem o přírodu samotnou a procesy, které se v ní odehrávají, její mysteria. Jak navenek, jako je například střídání ročních období nebo působení světla a jeho odrazů na zobrazovaný celek nebo působení světla na různých místech – v lesích, u řek a rybníků, specifická barevnost u moře nebo na horách. Také ji zajímají vnitřní procesy, které se na vodě a dalších zobrazovaných fenoménech projevují. Vytváření mlh a oparů nebo třeba obtékání vody kolem různých překážek ve specifickém prostředí. Z takových zkušeností si autorka odnáší pro ni cenné poznání o světě a jeho zákonitostech.
K dlouhodobě zpracovávanému tématu vody a k několika obrazům s širší tematikou lesa, jsou na současné výstavě v Beseder Gallery prezentovány nové a dosud nikdy nevystavené obrazy dalšího živlu – ohně. Ohně jako protikladu vody, jako symbolu nových začátků a iniciace. Jako symbolu inspirace, prodchnutí a aktivní vůle v kontrastu k jemné a vytrvalé síle vody.
Celkově je výstava přehlídkou její nejnovější i starší tvorby.
 
Ivana Beranová, kurátorka výstavy
 
Autorka o sobě:
Obraz poskytuje jedinečnou možnost vyjádření, podává výpovědi o samotném autorovi i námětu, který zobrazuje a hraje významnou roli v mezilidské komunikaci a vzájemném sdílení. Barvy nahrazují slova a pomáhají nám pojmout, poznat a procítit ten neuchopitelný svět kolem nás i v nás. Když člověk navštíví nějakou oblast, neodnáší si pouze vizuální vzpomínku na to, co viděl, ale prožitek a specifičnost místa se do něj zapíše na několika dalších rovinách, přičemž ovlivní a prohloubí jeho vnímání. Naše těla i ostatní živé formy se tvoří ve vzájemné propojenosti se Zemí, a tudíž jsou podmíněny jejími zákonitostmi. Její procesy formují a ovlivňují naše bytí, stejně jako i my utváříme podobu přírody. Touha poznat a spatřit spletitost a celistvost těchto forem je základem puzení k tvorbě.
Delší dobu se kromě nového tématu ohně věnuji živlu vody. Zachycuji její nekonečné podoby a rozmanité proměny, její jemnost i sílu. Zkoumám zákonitosti vzniku utváření jejích proudů, které následně formují těla rostlin i živočichů a celý svět kolem nás.
 
Ivana Bachová
*14. 5. 1995 Havlíčkův Brod, žije a tvoří v Záhornici.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivana Bachová: Živelná