Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivan Šafranko – Krištof Kintera: All the ways

26. 9.-1. 12. / SmetanaQ / Instalace

Do 1.12.2019 bude ve 3.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Ivan Šafranko – Krištof Kintera: All the ways.

Galerie Cermak Eisenkraft zahajuje v prostorách POP-UP galerie domu SmetanaQ již jedenáctou originální výstavu nazvanou Šafranko – Kintera, tentokrát pod kurátorským vedením Séverine Fromaigeat z Muzea Tinguely v Basileji. Je to poprvé v historii, kdy tato kurátorka světového významu spolupracuje s českou institucí. Výstava nabízí setkání a zajímavou konfrontaci dvou generací umělců, významného slovenského malíře a sochaře profesora Ivana Šafranka a předního českého vizuálního umělce Krištofa Kintery a představí oba autory s důrazem na historický kontext vzniku jejich děl. 

Ivan Šafranko – Krištof Kintera. Všechny cesty

Ivan Šafranko (1931) se řadí mezi generaci slovenských umělců, kteří se začali vyjadřovat po druhé světové válce. V počátcích své tvorby neměl Šafranko žádný přímý kontakt s vývojem současného umění probíhajícím mimo státy socialistického bloku. Krištof Kintera (1973) začal studovat tři roky po pádu komunismu. Napříč tomu, že oba umělci pocházejí z odlišného uměleckého prostředí i období, spojuje je jejich spontánní a nespoutaný přístup k umělecké tvorbě. Jak jeden, tak druhý neustále hledají nové možnosti, oddávají se práci s nekonvenčními materiály, neúnavně překračují stávající horizonty a posouvají hranice možností použitých médií. Jejich tvorba se tak bez přestání vyvíjí a nabírá nové směry.

Celou svou kariéru, která trvala déle než šedesát let, hledal Ivan Šafranko vlastní radikální estetický styl, který ho zavedl od asambláže nalezených objektů až k malbě na ně, či od klasické figurace až k radikální abstrakci. Stejným způsobem zkoumá nejrůznější techniky, pohrává si s formáty, mistrně kombinuje dvourozměrné možnosti malby na plátno s trojrozměrností svých plastik, a mezi těmito médií pak vytváří jakýsi hybridní prostor.

Krištof Kintera vytváří sochy a instalace ze všedních objektů každodenní potřeby – naposledy to byly počítačové komponenty, elektronické konektory nebo mobilní telefony – a dává jim nečekanou podobu, například zvířat, osob nebo rostlin. Spleť elektrických vodičů se proměňuje v krajinu z proplétajících se stonků. V místech, kde se kabely kříží, vyrůstají květiny. Kintera přetváří vědu a technologii v umělecký materiál. Jeho díla se pak stávají jakousi podivuhodnou laboratoří, v níž se různě mísí celá škála jak přírodních, tak umělých ingrediencí.

Dílo Ivana Šafranka reflektuje převratné změny historie umění 20. století. Krištof Kintera nás pak zavádí do umělecko-futuristických sfér, lákavých a znepokojujících zároveň. Oba umělci nám otevírají cestu do hlubin neutuchajícího hledání nových plastických forem.

….

Všechny fotky z výstavy: Honza



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivan Šafranko – Krištof Kintera: All the ways