Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivan Pinkava: Full Moon in the Eye

Do 25. 6. 2023 můžete v Trafo Gallery, v Hale 14 Holešovické tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, navštěvovat úžasnou výstavu Ivana Pinkavy: Full Moon in the Eye.

Trafo Gallery připravila samostatnou výstavu českého fotografa Ivana Pinkavy s názvem Full Moon In the Eye, která nabízí pátrání po tom, co vlastně pro autora znamenají tělo, tvář a oči, v jakých konstelacích se vše v jeho díle objevuje, co pro něj znamená pohled na tělo a pohled prostřednictvím těla a koneckonců i otázka kdo a na jakém základě se dívá. To vše je leitmotivem výstavy, kterou Ivan Pinkava spolu s kurátorem Pavlem Dvořákem pro Trafo Gallery přichystal. K výstavě vychází stejnojmenná publikace, která bude pokřtěna 1. června od 18.00 hod. Komentovaná prohlídka se uskuteční 13. června od 18.00 hod. Více informací najdete na trafogallery.cz.

Tělo se svýma očima. Nebo snad oči a jejich tělo? Těžko rozhodnout, která z těchto dvou definic podstaty lidského vnímání lépe odpovídá základním principům díla Ivana Pinkavy. Je v každém případě zjevné, že obojí stojí v rámci jeho tvorby v centrální pozici. A to nikoli jen jako jeden ze základních zobrazovaných motivů jeho fotografií, ale především jako východisko k úvahám o povaze a možnostech lidského pobývání ve světě, jako prostředek ke zkoumání fenoménů, které člověka a jeho tělesnost dalece překračují či z ní přinejmenším v jistém smyslu vycházejí.

Otázky spojené s tělem a jeho symbolickými formami, provázejí práci Ivana Pinkavy od samých počátků kariéry v 80. letech 20. století. Nejprve se jeho zájem o toto téma nejvýrazněji projevoval v práci s lidskou tváří, což jej, nutno říci že mnohdy zcela nepatřičně, u mnohých zařadilo mezi portrétisty. Máloco však jeho práci definuje méně vhodně než tato jednoznačná kategorizace, což ostatně platí i ve vztahu k dalším „žánrům“, kterým se věnuje, tedy krom portrétu také aktu, popřípadě zátiší. Ani jedna z těchto kategorií, tak jak je Pinkava ve své práci pojímá, neumožňuje skutečně obsáhnout to, čeho se snaží svou tvorbou dosáhnout. Při pohledu na tvář se totiž Pinkavův zájem odvrací od konkrétní osobnosti portrétovaného, během fotografování „aktu“ jej nezajímá lidské tělo per se, směřuje-li svůj aparát na předměty a jejich konstelace, nesnaží se vystihnout jejich primární funkce, tvary a struktury. Všechny své záměry směřuje do roviny mnohem obecnější výpovědi, výpovědi o dlouhodobých strukturách našeho bytí, které se sice projevují převážně ve svých konkrétních a fyzických aspektech, ale jejich smysl a význam leží kdesi jinde.

Jednou ze spojovacích linek, která se prolíná celou Pinkavovou tvorbou, je právě problém těla, jeho fyzické podstaty a od ní odvozené symbolické funkce. Tělesnost je jedním ze základních stavebních kamenů jeho práce, přičemž nezáleží na tom, zda se tato tělesnost vyjevuje skrze obrazy tváří a „skutečných“ lidských těl či prostřednictvím záznamů nejrůznějších ne-lidských objektů. Všechny jsou prožívány jako výsostně tělesné, ať už způsobem svého vzniku, svými tématy či prostým uvědoměním si toho, že lidské tělo, naše tělo, je jediným „nástrojem“, který nám umožňuje každodenní i sváteční kontakt se světem ve všech jeho podobách.

Ivan Pinkava (*1961) studoval v letech 1977–1981 Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a následně Uměleckou fotografii na FAMU. V roce 1989 spolu s dalšími fotografy spoluzaložil Pražský dům fotografie (PHP), v letech 2005–2007 působil jako vedoucí ateliéru Fotografie na pražské UMPRUM. Mimo české instituce je zastoupen ve sbírkách Bibliothèque nationale de France v Paříži, Gernsheim Collection v Texasu, Victoria and Albert Museum v Londýně, Kinsey Institute Art Collection v Bloomingtonu, The Dali Photo Museum v Číně, v Museum of Photographic Arts v San Diegu a v mnohých dalších. V roce 2012 uspořádal bilanční výstavu v American University Museum at the Katzen Arts Center ve Washingtonu DC. Souběžně vyšla v nakladatelství Arbor vitae čtvrtá autorova monografie Remains určená pro americké publikum. Od roku 1986 až do současnosti pracuje na volné noze, žije a pracuje poblíž Prahy.

Děkujeme partnerům Trafo Gallery: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Canadian Medical, Seznam.cz, Skupina ČEZ, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Tiskárna Helbich, Art District 7, Radio Color, Radio 1, Kdykde.cz a Wine4You.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivan Pinkava: Full Moon in the Eye