Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivan Mrkvička – Bulharský Čech. 160 let od narození malíře

Do 30.11.2016 bude v Bulharském kulturním institutu, Klimentská 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Ivan Mrkvička – Bulharský Čech. 160 let od narození malíře.

Bulharský kulturní institut v Praze se stal iniciátorem projektu Ivan Mrkvička – Bulharský Čech, který vznikl k příležitosti 160. výročí od umělcova narození a 120. výročí založení Státní výtvarné školy v Sofii (dnes Národní akademie výtvarných umění), jehož prvním ředitelem byl právě Mrkvička. V pátek 4. listopadu 2016 byla v Galerii BKI-Praha zahájena výstava málo známých, či dokonce zcela neznámých obrazů, cenných dokumentů a fotografií tohoto významného výtvarníka. Událost se koná pod záštitou ministra kultury Bulharské republiky, pana Veždi Rašidova. Organizátory jsou Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, Bulharský kulturní institut v Praze, Národní výtvarná akademie, Sofijská městská galerie, Státní úřad archivy, Regionální historické muzeum v Sofii, Národní galerie v Praze a Západočeská galerie v Plzni. Výstava se koná za podpory „Komunikační strategie Bulharské republiky pro Evropskou unii“.

Jméno Ivana Mrkvičky je spojováno jak s počátky akademického výtvarného vzdělání v osvobozeném Bulharsku, tak i s velkým počtem významných děl, která umělec po svém téměř čtyřicetiletém působení v Bulharsku zanechává. Jeho emblematické tvorby desítky let zdobí budovy nejvýznamnějších státních institucí, muzea a galerie. Do dnes je stále známý a uznávaný širokou bulharskou veřejností. Již méně známý je v rodných Čechách. Tým institutu si dal za cíl popularizovat umělcovo jméno a dílo i před českým publikem, vyhledat obrazy, které se zachovaly v České republice a rozšířit tak informace o jeho posledních letech v Čechách.

Bulharský kulturní institut v Praze má již zkušenosti z podobného projektu věnovaného zakladateli bulharské grafiky, českému výtvarníkovi Josefu Pitterovi, který byl představen v Sofii a v Praze na podzim 2015. je důležité zmínit, že Josef Pitter přijel do Bulharska na začátku 20. století na pozvání svého kolegy Jana Václava (v Bulharsku Ivana) Mrkvičky. Přestože jsou oba projekty rozdílné, vzájemně se doplňují.

V začátcích svého bádání se tým institutu setkal s albem, který v Praze vydali Mrkvičkovi přátelé u příležitosti jeho 80. narozenin. Zažloutlé stránky skrývaly mnoho zajímavých informací. Např. že po svém konečném návratu do tehdejšího Československa ve dvacátých letech 20. století vystavoval Mrkvička své obrazy v Plzni. Tak byl kormě Národní galerie v Praze navázán i kontakt se Západočeskou galerií v Plzni. Po pečlivém přezkoumání odborníci z obou galerií zjistili, že v jejich fondu se nachází Mrkvičkovy obrazy, grafiky a kresby.

Z depozitáře Národní galerie v Praze bylo vyzvednuto jedenáct obrazů, mezi kterými byly i dva autoportréty. Obrazy byly vyfotografovány a zrestaurovány.

Zajímavý obraz byl nalezen v archivu Západočeské galerie v Plzni. Obraz s názvem Portrét dámy v černém kožíšku se zachoval ve velmi dobré stavu.

Všechny tyto obrazy společně s díly z fondu Sofijské městské galerie budou k vidění v listopadu v Praze. Kromě cenné sbírky obrazů se návštěvníci Galerie BKI-Praha seznámí s fotografiemi a dokumenty o Mrkvičkovi ze Státního úřadu Archivy v Sofii, Regionálního historického muzea v Sofii i z jeho osobního archivu.

Výstavu doprovází katalog, jehož vydání bylo finančně podpořeno Ministerstvem kultury Bulharské republiky. Katalog je trojjazyčný (anglicky, bulharsky a česky) a sleduje umělce prizmatem evropského rozměru jeho osobnosti a díla.

V kontextu s tímto projektem je důležité zmínit, že Bulharsko se prostřednictvím svého institutu od roku 2001 stará o umělcův hrob na pražských Malvazinkách. Letos nechal institut prostřednictvím zkušené restaurátorky Antoanety Temenugové zrenovovat náhrobní desku.

Ivan (Jan Václav) Mrkvička se narodil 23.dubna 1856 v Čechách. Absolvoval Pražskou akademii výtvarných umění a Mnichovskou výtvarnou akademii. Na pozvání vlády tehdejší Východní Rumélie v roce 1881 odcestoval do Plovdivu, kde se usídlil. Zpočátku vyučoval v Plovdivu a v Sofii, ale postupem času se z něj stala jedna z nejvýznamnějších postav uměleckého a veřejného života v Bulharsku. Byl jedním ze zakladatelů Státní výtvarné školy (dnes Národní akademie výtvarných umění) v Sofii z roku 1896, stal se jejím prvním ředitelem a profesorem malby. Měl výjimečný vliv na zformování mladých bulharských tvůrců. Mrkvička se podílí na rozvoji téměř všech žánrů malby – vesnické motivy, portréty, historické výjevy, krajiny, zátiší aj. Náměty a témata čerpá z bohaté reality: národní zvyky, oslavy, řemesla, den obyčejných lidí a další. Po svém čtyřicetiletém působení v Bulharsku se Mrkvička vrátil do rodných Čech, kde aktivně pokračoval v umělecké činnosti a podílel se na veřejném životě. Zemřel 16. května 1938 v Praze.

Akce konané v rámci výstavy naleznete na www.bki.cz v sekci ProgramFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivan Mrkvička – Bulharský Čech. 160 let od narození malíře