Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivan Bukovský: Berešit – Svědkové a proroci

Do 23.9.2020 bude v Synagoze na Palmovce, Ludmilina 4, Praha 8 – Palmovka, přístupná velmi zajímavá výstava Ivana Bukovského: Berešit – Svědkové a proroci. Otevřeno pondělí – neděle 13:00 – 19:00. Výjimky v otevírací době: 13. a 14. září zavřeno, 22. a 23. září otevřeno až od 14 hodin.

Výstava Berešit – Svědkové a proroci je samostatnou výstavou a zároveň doplněním současně probíhající velké výstavy v Královském letohrádku Belveder. Její součástí je cyklus Berešit a části průběžně vytvářených cyklů Svědkové a Proroci. Vystaveny budou rovněž ilustrace ke knize Františka R. Krause Povídky ze Svrabové čtvrti: zmizelý svět židovské Prahy.
 
Ivan Bukovský patří k mladší generaci širokého proudu české Nové figurace, která původně vzešla z informelu a ponechala si jeho existenciální východiska a expresivitu. Bukovský byl ovlivněn renesanční a barokní malbou i Rembrandtem, italským civilismem a evropskou Novou figurací. Bezútěšnou situaci druhé poloviny 70. let reflektoval Bukovský v motivech zdí a labyrintů, ze kterých se člověk marně pokouší uniknout. V 80. letech se Bukovský zabýval běžnými lidskými situacemi z každodenního života, ale sám sebe vnímal jako pouhého pozorovatele jevů a držel si intelektuální odstup. Nový impuls jeho tvorbě dal pak pád komunistického režimu.
„Umění je strážcem mystéria, ze kterého čerpá svůj zdroj. Není určené k dekoraci, ale má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho trním.“
 
Výstavu uvedl PhDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí
Na sitár zahrál Jakub Čapka
 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivan Bukovský: Berešit – Svědkové a proroci