Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Iva Mrázková: Go home

Do 30. 6. 2023 je v Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, 8.patro výtahem, přístupná velmi zajímavá výstava Ivy Mrázkové: Go home.

Průvodní text kurátora Martina Dostála:

Umělci tvoří umělecká díla, která odrážejí jejich talent, dobu a životní zkušenost. Každé dílo tak vypraví své příběhy, které svým způsobem čteme. Žádný artefakt ovšem neexistuje bez svého tvůrce. Ti mě vždy přitahovali, zajímal mě jejich osud, smysl a zdroj jejich kreativity. To si zvlášť uvědomuji u těch, kteří nesetrvali v místě a zemi svého zrození. Po sochaři a malíři Richardu Kočím, jenž se již jako teenager dostal do USA, aby se pak přes Španělsko vrátil zpět do Čech, přichází vzápětí další ýstava exulanta/ky, shodou okolností také malířky a sochařky, Ivy Mrázkové. Tato rodačka z Opavy (nar. 1964) na rozdíl od Richarda vystudovala umění v Československu, Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze dokončila v roce 1989, aby vzápětí emigrovala do Lucemburska, pár měsíců před zlomovou „sametovou” revolucí. A Iva, na rozdíl od Richarda Kočího, žije v zahraničí i nadále, v tom pro nás historicky blízkém, ale přeci jen vzdáleném Lucembursku, a tak nezbývá než ji vnímat jako lucemburskou umělkyni českého původu. A tak její výstavní návraty do Čech jsou pro nás také průhledem do jiného světa, do multijazyčné zemičky, jejíž umění neznáme a Iva je tak spojencem, uměleckým vyslancem a – honorární konzulkou České republiky v Lucembursku

Abych se však vrátil k původní myšlence o osudu tvůrce. Zkusit jinou „národní identitu”, pobývat v jiném jazyku – a v případě Lucemburska v jiných jazycích, zakládá jistě touhu autora zkusit vedle malování také jiný obor, totiž sochařství; a v rámci malování se neomezovat ani ve formátech, ani v námětech, oscilovat mezi abstrakcí a metafyzickou realitou, mezi preferovanou monochromatičností a nutnou barevností, mezi snem a skutečností. A Iviny sochy jsou vlastně také někde mezi, mezi abstrakcí a protofigurou – ostatně představili jsme je v minulých ročnících sochařské exteriérové multišou Sculpture Line. Protofigura? V obrazech? Něco mezi možností postavy a směřováním k postavě, či ke skupinám, nebo jen připomínky figur, stíny, místo po postavě, figurky jak z deskové hry. A také konfigurace, znaky, náznaky, nápisy, konstrukce i dekonstrukce. Sémiologický i fenomenologický přístup, syntéza možností. A jinde zase jen dojem z přítomnosti, která ještě nenastala, nebo už zůstala bez nás. Abstraktní prostor. Ale v obrazech je možné se vrátit i ke skutečným výjevům, jakkoliv stylizovaným a jakkoliv zasazeným do minulosti – k lucemburským prvoaviatičkám, k procházce lucemburským podloubím či ještě v čase dále, k lucemburským pradlenám. A spousty jiných možností.

Iva žije se svým přítelem ve Waldbredimusu, na urbánním lucemburském venkově v údolí řeky Mosely, na lucembursko-německém pomezí, v místě, kde se sklání do údolí stráně poseté vinnou révou a čas se zdá být přítelem místa a lidí.

Martin Dostál
Kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Iva Mrázková: Go home